Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Förhandstil­ldelning av kapacitet (FCA)

Kommissionens förordning om förhandstilldelning av kapacitet trädde i kraft 17 oktober 2016.

Hantera ekonomiska risker vid handel av el

FCA handlar om att ge marknadens aktörer möjlighet att hantera ekonomiska risker vid handel av el, risker som följer av priser varierar såväl över tid som mellan olika elområden. Det är ett behov som finns både hos producenter och förbrukare.

FCA ska:

  • säkerställa att marknadens aktörer har tillräckliga möjligheter att hantera ekonomiska risker
  • reglera förhandstilldelning av kapacitet mellan elområden
  • upprätta en metod för att bestämma långsiktig kapacitet för överföring mellan elområden.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Under förutsättning att överföringsrättigheter inte införs på svenska elområdesgränser är endast ett fåtal av förordningens artiklar aktuella för Svenska kraftnät och Ei.

Ei beslutade våren 2017 att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter på de svenska elområdesgränserna (se beslut enligt artikel 30 nedan).

Det innebär att metoderna enligt artikel 49, 51, 57, 59 och 61 inte behöver implementeras av Svenska kraftnät. Under förutsättningen att det inte utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter på svenska elområdesgränser måste Ei fatta ett nytt beslut minst vart fjärde år.


Avslutade ärenden - FCA

Artikel

Status

Implementering

Artikel 10 Metod för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar - Hansa

Godkänd: 2020-12-17

Ej implementerad

Artikel 10 Metod för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar - Baltikum

Avslagen: 2020-11-17


Artikel 10 Metod för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar – Norden

Godkänd: 2019-10-30

Ej implementerad

Artikel 17 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Godkänd: 2018-03-01

Försenad

Artikel 18 Metod för gemensam nätmodell

Godkänd: 2018-07-02

Försenad

Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Litauen (LT) – Sverige 4 (SE4) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter

Avslutad:
2017-05-10


Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 1 (SE1)

Avslutad:
2017-04-17


Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 3 (SE3)

Avslutad:
2017-04-17


Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Polen (PI) – Sverige 4 (SE4)

Avslutad:
2017-04-18


Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Danmark 2 (DK2) – Sverige 4 (SE4) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter

Avslutad:
2017-04-12


Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter

Avslutad:
2017-04-12


Artikel 30.6 Beslut om arrangemang elområdesgränsen Danmark 2 (DK2) – Sverige 4 (SE4)

Godkänd: 2018-05-17


Artikel 30.6 Beslut om arrangemang elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3)

Godkänd: 2018-05-17


Artikel 30.6 Beslut om arrangemang för elområdesgränsen Litauen (LT) - Sverige 4 (SE4)

Godkänd:
2018-11-29


Artikel 49 och 59 Förslag till uppsättning av krav och till inrättandet av den gemensamma tilldelningsplattformen samt fördelning av kostnader för att inrätta, utveckla och driva den gemensamma tilldelningsplattformen

Godkänd: 2017-09-18

Ej implementerad

Artikel 51 (1) Ansökan om godkännande av förslag till harmoniserade regler för tilldelning av långsiktiga överföringsrättigheter

Godkänd: 2017-10-02
Ändrad 2019-10-29

Ej implementerad

Artikel 57 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning

Godkänd: 2019-05-22

Ej implementerad

Engelska namnet är: Forward Capacity Allocation (FCA)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL