Hantera ekonomiska risker vid handel av el

FCA handlar om att ge marknadens aktörer möjlighet att hantera ekonomiska risker vid handel av el, risker som följer av priser varierar såväl över tid som mellan olika elområden. Det är ett behov som finns både hos producenter och förbrukare.

FCA ska:

  • säkerställa att marknadens aktörer har tillräckliga möjligheter att hantera ekonomiska risker
  • reglera förhandstilldelning av kapacitet mellan elområden
  • upprätta en metod för att bestämma långsiktig kapacitet för överföring mellan elområden.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Under förutsättning att överföringsrättigheter inte införs på svenska elområdesgränser är endast ett fåtal av förordningens artiklar aktuella för Svenska kraftnät och Ei.

Avslutade och godkända ärenden för FCA

EU-förordningen innehåller en rad olika metoder och villkor som Ei ska fatta beslut om.

Tabellen nedan visar vilka metoder och villkor som ännu inte är godkända av Ei, dessa har status "pågående". Metoder och villkor som har status "godkänd" är sådana som Ei redan har godkänt. Om det finns metoder och villkor som har blivit ändrade efter att Ei godkände dem första gången, så anges datum för när Ei godkände ändringarna.

Illustration symbol FCA

Ärende

Status

Artikel 17 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata 

Godkänd: 2018-03-01

Artikel 18 Metod för gemensam nätmodell 

Godkänd: 2018-07-02

Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Litauen (LT) – Sverige 4 (SE4) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter  Avslutad
Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 1 (SE1) Avslutad 
Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 3 (SE3) Avslutad
Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Polen (PI) – Sverige 4 (SE4) Avslutad
Artikel 30.6 Beslut om arrangeman för elområdesgränsen Litauen (LT) - Sverige 4 (SE4) Avslutad
Artikel 30.6 Beslut om arrangemang elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3)

Godkänd: 2018-05-17 

Artikel 30.6 Beslut om arrangemang elområdesgränsen Danmark 2 (DK2) – Sverige 4 (SE4)

Godkänd: 2018-05-17 

Artikel 51 (1) Ansökan om godkännande av förslag till harmoniserade regler för tilldelning av långsiktiga överföringsrättigheter

Godkänd: 2017-10-02

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Forward Capacity Allocation (FCA)