Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2019

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2019 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2019-102775 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Ärendenummer:
2019-102050 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Att bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Ärendenummer:
2019-101414 Pdf, 939.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Ärendenummer:
2019-100492 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Forum för smarta elnät

Ärendenummer:
2015-103899 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Uppdraget redovisas till Tillväxtverket.

Ärendenummer:
2016-103113 Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100545 Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster., förlängt uppdrag enligt regleringsbrev 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100514 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster., förlängt uppdrag enligt regleringsbrev 2019

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL