Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:33:35

Uppdrag och styrning

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet.

Vi arbetar på uppdrag av regeringen (Klimat- och näringslivsdepartementet) och vår verksamhet ska bidra till att regeringens och riksdagens energipolitik genomförs.

Vårt uppdrag

Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Ei:s uppdrag styrs främst genom myndighetens instruktion, det årliga regleringsbrevet som regeringen beslutar om inför varje nytt budgetår, och särskilda regeringsuppdrag.

Vill du veta mer om vår verksamhet?

Här kan du läsa mer om vår verksamhet.

Vår vision

Energimarknader för samhällets behov.

Kärnan i Ei:s uppdrag är att verka för väl fungerande energimarknader som ser till att samhällets behov av hållbar energi kan tillgodoses kostnadseffektivt på både kort och lång sikt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL