Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:32:37

Personuppgifter - e-tjänst nätkoncession

Ei behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev, liksom skyldigheter gentemot anställda, aktörer på energimarknaderna och allmänheten. Ei är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar.

Behandling kan ske genom att Ei har kontakter med aktörer eller enskilda via mejl, brev eller genom behandling av uppgifter i våra informationssystem.

Syftet med ett digitalt ansökningsförfarande är att underlätta och effektivisera processen för aktörerna på marknaden. Företagen erbjuds också möjligheten att följa sina ärenden från start till avslut på ett smidigt sätt inom plattformen. Att använda den digitala tjänsten är emellertid inte obligatoriskt utan samma möjlighet som tidigare att skicka in material finns kvar. Bägge alternativen innebär personuppgiftshantering.

Hantering av personuppgifter i e-tjänsten

Ei behöver spara och behandla personuppgifter om dig som företagets kontaktperson, så som namn, mejl och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att vi ska kunna meddela företaget vid händelser i ärendet.

När du loggar in i Företagsportalen behöver du ett BankID. Det är företaget som bestämmer vem/vilka som ska ha denna behörighet.

Ei tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge som vi är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter, om du/företaget inte tidigare valt att kontakta oss om borttagning.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med organisationen där ditt ärende hanteras. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det.

Mer om Ei:s behandling av personuppgifter.

Kontakta oss angående personuppgifter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontakta oss angående personuppgifter

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL