Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:39:38

Om regler och beslut inte följs

Här kan du läsa mer om vad som gäller om regler och beslut inte följs.

Ledningar utan tillstånd

  • Om en ledning byggs utan tillstånd eller byggs på ett sätt som gör att gällande tillstånd inte följs, kan Ei förelägga den som äger ledningen att ta bort den tillsammans med tillhörande anläggningar, och vidta åtgärder för återställning (2 kap. 20 § ellagen). Om föreläggandet inte följs kan det bli vite. I sista hand kan Ei besluta att ledningen ska tas bort på bekostnad av den som äger ledningen.
  • Om ett nätföretag inte följer tillståndet, kan Ei förelägga företaget att bygga om enligt tillståndet för ledningen (12 kap. 3 § ellagen).
  • Om man uppsåtligen eller av oaktsamhet bygger en ledning eller nätstation utan tillstånd, eller bryter mot ett villkor för en nätkoncession, gör man sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Det är polis och åklagare som undersöker om brott har begåtts. Om Ei upptäcker att ett brott kan ha begåtts, kan vi meddela detta till åklagare.

Tvångsförvaltning

Om ett nätföretag på ett allvarligt sätt missköter sig så att man inte fullgör sina skyldigheter, kan hela anläggningen tvångsförvaltas.

Det är Ei som ansöker om en tvångsförvaltning hos förvaltningsrätten. Regler om tvångsförvaltning finns i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektroniska anläggningar.

Här hittar du mer information om vad som gäller i lagen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL