Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:32:01

Återkallelse av nominerad elmarknadsoperatör

Om företaget inte längre efterlever kriterierna ska det anmälas till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här kan du läsa vad som gäller för återkallelse av nominerad elmarknadsoperatör, Nemo.

Anmäl till Ei om kriterierna inte uppfylls

Alla nominerade elmarknadsoperatörer som är verksamma är i Sverige ska anmäla om det uppstår omständigheter som kan leda till att företaget inte längre uppfyller kriterierna enligt artikel 6 i förordning 2015/1222 Länk till annan webbplats.. Anmälan om detta ska göras till Ei.

Ei kan återkalla utnämningen

Om Ei upptäcker att en Nemo verksam i Sverige inte efterlever kriterierna kommer Ei kontakta den nominerade elmarknadsoperaören som då får 6 månader på sig att åtgärda bristen/bristerna.

Ei kan också tillfälligt återkalla rättigheten för en Nemo, som blivit utnämnd i ett annat medlemsland, att få erbjuder sina tjänster i Sverige. Den nominerade elmarknadsoperatören har då 3 månader på sig att åtgärda de brister som Ei har uppmärksammat företaget på. Först när bristerna är åtgärdade får den nominerade elmarknadsoperatören fortsätta erbjuda sina tjänster i Sverige.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL