Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:30:31

Ei 10 år 2008-2018

År 2018 fyllde Energimarknadsinspektionen (Ei) 10 år.

Med anledning av vårt jubileum ville vi beskriva viktiga saker som hänt och samtidigt ta tillfället i akt att titta framåt. Vi gjorde bland annat en artikelserie, där våra medarbetare reflekterade över utvecklingen de senaste tio åren, och vi lyfte fram ett ett urval händelser i form av en tidsorm. En del av artiklarna kan du fortfarande ta del av på sidan medarbetare berättar.

Illustration som visar en tidslinje över viktiga saker inom Ei:s verksamhet mellan åren 2008-2018. Samma information som illustrationen innehåller finns som text på webbsidan.

Sammanfattning över några viktiga saker som hänt inom Ei:s verksamhet mellan åren 2008–2018

2008

 • Energimarknadsinspektionen bildas och Yvonne Fredriksson tillträder som generaldirektör.
 • Nätnyttomodellen som från 2003 använts för att beräkna elnätsföretagens intäktsramar skrotas.
 • Ei:s prisjämförelsesajt Elpriskollen föds.
 • Ei lämnar i februari sin första rapport "Underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnätet till regeringen.

2009

 • Nya EU-regler inom energiområdet besluta - det tredje paketet.
 • ACER, ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet bildas.
 • Månadsvis mätning av el införs och kunden får en faktura efter faktisk förbrukning.

2010

 • Ei publicerar för första gången rapporten om leveranssäkerhet i Sveriges elnät.
 • Ny metod för prövning av anslutningsavgifter börjar tillämpas.
 • Ei föreslår undantag för nätkoncession för laddstolpar i syfte att främja marknaden för elfordon.

2011

 • Förhandsreglering av elnätsföretagens intäkter införs och de första besluten tas.
 • Sverige delas in i elområden.
 • REMIT-förordningen, som ska förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation träder i kraft.
 • Antalet medarbetare passerar 100.

2012

 • Enheten Konsumentkontakt bildas för att göra det enklare för enskilda konsumenter att kontakta Ei.
 • Fjärrvärmekollen lanseras.
 • Tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter publicerar Ei en gemensam färdplan för arbetet med en nordisk slutkundsmarknad för el.

2013

 • Anne Vadasz Nilsson tillträder som generaldirektör.
 • Ny koncessionslagstiftning träder i kraft.
 • Ei definierar i föreskrifter vad som är god leveranskvalitet för el och inför hårdare regler för elavbrott.

2014

 • Europeiska tillsynsmyndigheter publicerar det gemensamma visionsdokumentet Bridge 2025.
 • Förhandsreglering av gasnätsföretagens intäkter införs och de första besluten tas.

2015

 • Transparensförordningen, som ska öka öppenheten och ge elmarknadens aktörer.
 • Ei kartlägger överföringsbegränsningar mellan Norden och Tyskland.
 • Ei utreder och föreslår funktionskrav på framtidens elmätare.

2016

 • Ei lämnar förslag på åtgärder för efterfrågeflexibilitet.
 • EU-kommissionen publicerar lagförslaget "Ren energi för alla i Europa".
 • Ei inför incitament för smarta elnät inom ramen för regleringen av elnätsföretagens intäktsramar.

2017

 • Ei lämnar förslag på ny modell för elmarknaden inför införandet av en elmarknadshubb.
 • Ei lämnar förslag på tydligare reglering av elnätsföretagens intäktsramar.
 • Ei fattar beslut enligt EU-förordningen CACM, den första av många enligt de nya EU-förordningarna (även kallad nätkoder, och kommissionsförordningar).

2018

 • Ei fyller 10 år.
 • Ei lämnar förslag på krav på samhällsekonomiska bedömningar vid stamnätsinvesteringar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL