Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Elavtal

För att få el behöver du ha två avtal, ett avtal för att använda elnätet (elnätsavtal) och ett avtal för elen du förbrukar (elhandelsavtal). Här kan du läsa mer om elhandelsavtal och elnätsavtal.

Du kan fritt välja vilket elhandelsbolag du vill för elen du förbrukar. Men eftersom du måste använda elnätet som finns där bostaden eller företaget ligger kan du inte välja vem du vill teckna elnätsavtal med.

Vad är det jag betalar för?

Kortfattat kan man säga dina elkostnader består av tre saker:

  1. Elen du använder – betalas till elhandelsföretaget (elhandelsavtal)
  2. Transport av el (elnätet) – betalas till elnätsföretaget (elnätsavtal)
  3. Energiskatter och avgifter – betalas till staten. Utöver det tillkommer moms på 25 procent för de tre posterna. Energiskatten är för närvarande 35,3 öre/kWh exklusive moms. Invånare i kommuner som har reducerad energiskatt betalar 25,7 öre/kWh exklusive moms.

Vill du veta mer om elkostnader?

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har mer information om elräkningen, dina kostnader för elcertifikat med mera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor eller klagomål?

Ställ din fråga i Ei:s konsumentforum Länk till annan webbplats.

Här hittar du också vem som gör vad om du har frågor eller klagomål

Ei:s rapport Konsument på elmarknaden, klagomålsstatistik

Rapporten sammanfattar vad konsumentkontakterna om elmarknaden handlat om. Rapporten görs ungefär vartannat år.

På den reglerade delen av marknaden handlar det ofta om att förklara regelverket som begränsar elnätsföretagens intäkter, men även att föreslå förändringar i gällande lagstiftning till regeringen.

På den konkurrensutsatta delen av marknaden kan klagomålen leda till att Ei inleder tillsyn mot elhandlare som inte följer regelverket.

Ei har sett en ökning av antalet klagomål vad gäller olika typer av oschyssta affärsmetoder, till exempel elhandlare som tillämpar oskäliga avtalsvillkor eller genomför byte av elhandlare utan konsumentens godkännande. Här är det tydligt att det handlar om en handfull elhandlare som drar på sig merparten av alla klagomål.

Här kan du ta del av den senaste rapporten Ei R2020:04.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL