Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:55:18

Föreskrifter el

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter inom området el.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Föreskrifter el

Publiceringsår

Föreskrift

EIFS 2024:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare EIFS 2024:3. (EIFS 2024:3 börjar gälla från och med 1 juli 2024. EIFS 2019:7 Pdf, 89 kB. är giltig fram till dess).

EIFS 2024:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers information till elanvändare EIFS 2024:2

EIFS 2024:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätutvecklingsplaner EIFS 2024:1

EIFS 2023:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram EIFS 2023:6.

EIFS 2023:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag EIFS 2023:5

EIFS 2023:4

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag EIFS 2023:4

EIFS 2023:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2023:3

EIFS 2023:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att
lämna uppgifter om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

EIFS 2023:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2023:1

EIFS 2022:10

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av elnätsverksamhet EIFS:2022:10.

EIFS 2022:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät EIFS 2022:5

EIFS 2022:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet EIFS 2022:1

EIFS 2019:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för anslutning av förbrukare EIFS 2019:6

EIFS 2019:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler EIFS 2019:3

EIFS 2018:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer EIFS 2018:2

EIFS 2018:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut EIFS 2018:1

EIFS 2015:4

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten EIFS 2015:4

EIFS 2015:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om utformning av tidsplaner avseende anslutning av elproduktionsanläggningar EIFS 2015:3

EIFS 2013:8

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el EIFS 2013:8

EIFS 2013:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el EIFS 2013:6

EIFS 2013:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen EIFS 2013:5

EIFS 2013:4

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare EIFS 2013:4

EIFS 2013:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten EIFS 2013:3

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL