Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2008

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2008 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Ei:s regleringsbrev 2008 på ESVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag om regelförenkling

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
saknas

Effektfrågan

Effektfråganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
saknas

Månadsvis avläsning av elmätare

Månadsvis avläsning av elmätarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
saknas

Tillsynsplan

Tillsynsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
saknas

Uppdrag att bereda en ansökan om medgivande att påbörja ledningsförättning

Ärendenummer:
2008-104668

Uppdrag att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling

Ärendenummer:
2008-106026PDF

Uppdrag i fråga om checklista för energikonsumenter

Ärendenummer:
2008-105620PDF

Åtskillnad inom elmarknadsverksamhet

Åtskillnad inom elmarknadsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
saknas

Uppdrag särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Uppdrag särredovisning av fjärrvärmeverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
saknas

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL