Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Regeringsuppdrag 2008

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag 2008.

Ei:s regeringsuppdrag 2008

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Regelförenkling

Ärendenummer: 2008-106026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens regelförenklingsarbete - Ei R2008:18, samt bilaga

Effektfrågan

Ärendenummer: 2008-104288 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Effektfrågan - Behövs en centralt upphandlad effektreserv? - Ei R2008:15

Månadsvis avläsning av elmätare

Ärendenummer: saknas, se regleringsbrevet 2008 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Månadsvis avläsning av elmätare - slutrapport av regeringsuppdrag från 2002  Pdf, 208.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för energikonsumenter

Ärendenummer: 2008-105620 Pdf, 106.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklistan görs årligen och bara den senaste versionen finns på ei.se

Åtskillnad inom elmarknadsverksamhet

Ärendenummer: saknas, se regleringsbrevet 2008 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionell åtskillnad mellan företagen som ingår i koncernen som bedriver nätverksamhet och produktion eller näthandel av el  Pdf, 255.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Ärendenummer: 2008-106044 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet - Är nuvarande reglering tillräcklig för att hantera riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering? - Ei R2009:11

Tillsynsplan

Ärendenummer: saknas, se regleringsbrevet 2008 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bereda en ansökan om medgivande att påbörja ledningsförättning

Ärendenummer: 2008-104668

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL