Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2009

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2009 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att lämna förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och mätperiodens längd av seende fjärrvärme

Ärendenummer (även kalla diarienummer):
2009-101842 Pdf, 392.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbete

Ärendenummer:
2009-101827

Uppdrag att analysera och redovisa förslag beträffande elberedskapslagen (1997:288)

Ärendenummer:
2009-101639

Uppdrag med anledning av införande av förhandsprövning av nättariffer

Ärendenummer:
2009-101222

Uppdrag att ta fram ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider

Ärendenummer:
2009-100490

Uppdrag mätning av mindre anläggningar

Ärendenummer:
2009-100509 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag nättillträde

Ärendenummer:
2009-101720 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag det nordiska arbetet

Ärendenummer:
2009-101338 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag värmemarknaden

Ärendenummer:
2009-100376 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag biogas

Ärendenummer:
saknas

Uppdrag särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Uppdrag särredovisning av fjärrvärmeverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
saknas

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL