Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:53:02

Regeringsuppdrag 2009

Förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och mätperiodens längd avseende fjärrvärme

Ärendenummer: 2009-101842 Pdf, 392.5 kB.

Handlingsplan för regelförenklingsarbete

Ärendenummer 2009-101827 Länk till annan webbplats.

Samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider

Ärendenummer: 2009-100490

Mätning av mindre anläggningar

Ärendenummer: 2009-100509 Länk till annan webbplats.

Nättillträde

Ärendenummer: 2009-101720 Länk till annan webbplats.

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2009-100376 Länk till annan webbplats.

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Ärendenummer: 2008-106044 Länk till annan webbplats.

Anledning av införande av förhandsprövning av nättariffer

Ärendenummer: 2009-101222

Återrapportering Nordiska arbetet

Ärendenummer: 2009-101338 Länk till annan webbplats.

Analysera och redovisa förslag beträffande elberedskapslagen (1997:288)

Ärendenummer: 2009-101639, 2010-102152

Regelförenkling

Ärendenummer: 2009-101965 Länk till annan webbplats. . Redovisas till Tillväxtverket.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL