Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-25 14:21:14

Regeringsuppdrag 2009

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag 2009.

Regleringsbrev 2009 för Energimarknadsinspektionen

Ei: s regleringsbrev 2009 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei:s regeringsuppdrag 2009

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Förslag till regler om fakturering efter faktisk förbrukning och mätperiodens längd avseende fjärrvärme

Ärendenummer: 2009-101842 Pdf, 392.5 kB.

Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme - Ei R2010:02

Regelförenkling

Ärendenummer: 2009-101965 Länk till annan webbplats. . Redovisas till Tillväxtverket.

Handlingsplan för regelförenklingsarbete

Ärendenummer 2009-101827 Länk till annan webbplats.

Handlingsplan för regelförenklingsarbete december 2009

Energimarknadsinspektionens regelförenklingsarbete - Ei R2009:15

Samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider

Ärendenummer: 2009-100490

Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider - Ei R2009:20

Mätning av mindre anläggningar

Ärendenummer: 2009-100509 Länk till annan webbplats.

Mätning av mindre anläggningar - förslag till undantag från kravet på mätning -Ei R2009:13

Nättillträde

Ärendenummer: 2009-101720 Länk till annan webbplats.

Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten- Ei R2009:10

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2009-100376 Länk till annan webbplats.

Uppvärmning i Sverige 2009 - Ei R2009:07

Biogas

Ärendenummer: 2008-106044 Länk till annan webbplats.

Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad - Ei R2009:12

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Ärendenummer: 2008-106044 Länk till annan webbplats.

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet - Är nuvarande reglering tillräcklig för att hantera riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering?- Ei R2009:11

Återrapportering Nordiska arbetet

Ärendenummer: 2009-101338 Länk till annan webbplats.

Analysera och redovisa förslag beträffande elberedskapslagen (1997:288)

Ärendenummer: 2009-101639, 2010-102152

Anledning av införande av förhandsprövning av nättariffer

Ärendenummer: 2009-101222

Förhandsreglering av elnätsavgifter - principiella val i viktiga frågor - Ei R2009:09

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL