Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar gasnät för tillsynsperiod 2015-2018

Här samlar vi underlag till gasnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.

Vill du snabbt hitta de dokument som publicerades senast?
Leta i listan efter de filer som är markerade med fetstil.


Dokument för avstämning 2015-2018

Titel

Datum

Status

Handbok inrapportering avstämning naturgas 2015–2018PDF

2019-02-18

Publicerad

Excelmall för inrapportering vid avstämning naturgas 2015-2018Excel

2019-02-18

Publicerad

Intyg om korrekta uppgifterPDF

2019-02-18

Publicerad

Ansökan om att intäktsramen ska ökasPDF

2019-02-18

Publicerad

Ei:s rapporter och angränsande dokument

Titel

Datum

Status

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag - Ei R2014:11PDF

April 2014

Beslutad

Lagar

Titel

Datum

Status

Naturgaslag (2005:403)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väsentliga delar för förhandsregleringen trädde i kraft 2013-06-01

Beslutad

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL