Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar Ei:s entré i Eskilstuna. På bilden kan man också se två personer som samtalar med varandra och en person i bakgrunden som sitter och jobbar vid ett av borden.

Jobba på Ei

Vill du arbeta med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Ei arbetsplatsen för dig.

LEDIGA JOBB
Fotografi som visar Ei:s entré i Eskilstuna. På bilden kan man också se två personer som samtalar med varandra och en person i bakgrunden som sitter och jobbar vid ett av borden.

Jobba på Ei

Vill du arbeta med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Ei arbetsplatsen för dig.

Vill du arbeta med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Ei arbetsplatsen för dig.

2023-11-30 05:58:38

Var med och utveckla framtidens energimarknader

På Ei har vi ett tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt där kompetens och utveckling står i fokus. Vi erbjuder goda möjligheter att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nationella, eller europeiska, nätverk.

Johan, verksjurist på Ei

— Att arbeta inom energisektorn har alltid varit stimulerande, men nu mer än någonsin.

Johan deltar i många internationella och europeiska sammanhang. I den här filmen får vi veta vad som motiverar honom.

Det här är Energimarknadsinspektionen

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation.

Ei har en viktig roll i energiomställningen. Vårt arbete bidrar till utvecklingen av energimarknaderna både i Sverige och Europa.