Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ta nästa steg

Vill du arbeta med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Ei arbetsplatsen för dig.

LEDIGA JOBB
Ta nästa steg

Vill du arbeta med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Ei arbetsplatsen för dig.

2022-09-27 20:21:38

Var med och utveckla framtidens energimarknader.

På Ei har vi ett tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt där kompetens och utveckling står i fokus. Vi erbjuder goda möjligheter att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nationella, eller europeiska, nätverk.

Ei på fyra minuter

Här kan du ta del av en animerad film som beskriver Ei:s verksamhet på fyra minuter. Filmen finns även i textformat.

Vi är Energimarknadsinspektionen

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader.

Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation. Ei har en viktig roll i energiomställningen. Vårt arbete bidrar till utvecklingen av energimarknaderna både i Sverige och Europa.