Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Fastighetsförteckning och förteckning över rättighetsinnehavare

Det här ska fastighets­förteckning och förteckning över rättighets­innehavare innehålla som ska bifogas ansökan om nätkoncession för linje.

När man gör en ansökan om nätkoncession ska man bifoga en bestyrkt fastighetsförteckning. Förteckningen använder Ei när vi hämtar in yttranden från ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan.

Fastighetsförteckningen ska innehålla ägare och innehavare av särskild rätt till de fastigheter som ledningen ska dras fram över, eller fastigheter som på annat sätt berörs av ledningen. Särskild rätt kan exempelvis handla om servitut, rätt till elektrisk kraft eller nyttjanderätt till markområdena.

Förteckningen ska inte innehålla uppgifter om hyresrättsinnehavare eller bostadsrättsinnehavare. Den ska inte heller innefatta alla som har ingått i tidigare samråd. Det är viktigt att ta ställning till att fastigheten och den särskilda rättigheten faktiskt berörs av ledningen.

Det ska tydligt framgå om förteckningen avser ägare eller innehavare av särskild rätt. Lämna helst in två separata förteckningar, en över ägare (fastighetsförteckning) och en över innehavare av särskild rätt (förteckning över rättighetsinnehavare). Det underlättar vår handläggning.

Fastighetsförteckningen och förteckningen över rättighetsinnehavare behöver vara bestyrkta. Vid digital ansökan ska den bestyrkta kopian scannas. För remittering behöver vi också en fastighetsförteckning i Excel-format (se nedan). Ei vill att man skickar in bestyrkta förteckningar i pdf samt förteckningar i Excel.

Format

För att underlätta för Ei vid remittering av ärendet behövs digitala förteckningar. Förteckningarna ska vara i Excel-format enligt följande:

  • Varje rad i filen motsvarar en fastighet eller delägare.
  • Varje kolumn är en datatyp, exempelvis namn eller postadress.
  • Den översta raden måste innehålla rubriker som beskriver datatypen i varje kolumn.

Om en fastighet har flera delägare kan det alltså krävas flera rader för en fastighet. Se exempel i bilden nedan.

Bild på hur filformat Excel Fastighetsförteckning ansökan nätkoncession kan se ut

Det går självklart bra att använda andra tillgängliga format för kalkylblad, exempelvis OpenDocument‐format.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL