Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2012

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2012 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag om genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2012-102541 Pdf, 59.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag om genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivisering

Ärendenummer:
2012-102153 Pdf, 560.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att lämna förslag till ändringar i naturaslagen (2005:403)

Ärendenummer:
2012-102151 Pdf, 787 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda och föreslå utformning av en modell reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Ärendenummer:
2012-101615 Pdf, 647 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori

Ärendenummer:
2012-101614 Pdf, 647 kB, öppnas i nytt fönster.

Vindlov.se - webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd. Ei ska bistå Energimyndighetens uppdrag.

Vindlov.se - webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
Inget diarienummer på Ei

Översyn av elnätsföretagens tariffstrukturer

Ärendenummer:
2012-100120 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el

Ärendenummer:
2012-100119 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningarna för el - och naturgasmarknadens aktörer

Ärendenummer:
2012-102112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag värmemarknaden

Ärendenummer:
2012-100066 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag elområden

Ärendenummer:
2012-100105 Pdf, 545.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL