Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Regeringsuppdrag 2012

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2012 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Ei:s regeringsuppdrag 2012

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Ärendenummer: 2012-102541 Pdf, 59.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Enklare för kunden - förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad - Ei R2013:09

Genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivisering

Ärendenummer: 2012-102153 Pdf, 560.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna förslag till ändringar i naturaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2012-102151 Pdf, 787 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya regler för isolerade naturgasnät - Ei R2013:01

Utreda och föreslå utformning av en modell reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Ärendenummer: 2012-101615 Pdf, 647 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler tillträde till fjärrvärmenäten - Ei R2013:04

Utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori

Ärendenummer: 2012-101614 Pdf, 647 kB, öppnas i nytt fönster.

Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme - Ei R2013:07

Vindlov.se - webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd. Ei ska bistå Energimyndighetens uppdrag.

Vindlov.se - webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer: saknas (inget ärendenummer på Ei)

Läs mer om vindlov på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översyn av elnätsföretagens tariffstrukturer

Ärendenummer: 2012-100120 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas utformning - Ei R2012:14, samt bilaga.

Konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el

Ärendenummer: 2012-100119 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el - Ei R2012:12

Sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningarna för el - och naturgasmarknadens aktörer

Ärendenummer: 2012-102112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av el- och natrugasmarknadens aktörer - EiPM 2012:04

Aktuell beskrivning över energimarknadens aktörer hittar du här

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2012-100066 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppvärming i Sverige - Ei R2012:09

Elområden

Ärendenummer: 2012-100105 Pdf, 545.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Elområden i Sverige - Analys av utveckling och konsekvenserna på marknaden - Ei R2012:06

Ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

Ärendenummer: 2011-101269 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ei R2012:01

Modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Ärendenummer: 2012-101609

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten - Ei R2013:04

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL