Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:05:19

Regeringsuppdrag 2012

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2012

Regleringsbrevet 2012 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Ärendenummer: 2012-102541 Pdf, 59.9 kB.

Lämna förslag till ändringar i naturaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2012-102151 Pdf, 787 kB.

Föreslå utformning av en modell reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Ärendenummer: 2012-101615 Pdf, 647 kB.

Föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori

Ärendenummer: 2012-101614 Pdf, 647 kB.

Webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd - vindlov.se

Ärendenummer: det finns inget ärendenummer på Ei. Ei ska bistå Energimyndighetens uppdrag läs mer på ESV. Länk till annan webbplats.

Översyn av elnätsföretagens tariffstrukturer

Ärendenummer: 2012-100120 Länk till annan webbplats.

Konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el

Ärendenummer: 2012-100119 Länk till annan webbplats.

Sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningarna för el - och naturgasmarknadens aktörer

Ärendenummer: 2012-102112 Länk till annan webbplats.

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2012-100066 Länk till annan webbplats.

Elområden

Ärendenummer: 2012-100105 Pdf, 545.5 kB.

Ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

Ärendenummer: 2011-101269 Länk till annan webbplats.

Föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori

Ärendenummer: 2012-101614

Modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Ärendenummer: 2012-101609

Genomförande av europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivisering

Ärendenummer: 2012-102153 Pdf, 560.3 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL