Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-30 03:01:49

Pågående remisser - nätkoncession för område

Här hittar du pågående remisser. Enklast hittar du rätt ärende om du har tillgång till ärendenumret och skriver in det direkt i sökrutan på vår webbplats.

Om du inte vet ärendenumret

Då kan du testa att fritextsöka genom att skriva in exempelvis sträckan på ledningen. Du kan också leta bland alla pågående ärenden som presenteras årsvis på denna sida, eller höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Här hittar du alla ärenden som är aktuella för remiss just nu

Vill du lämna synpunkter eller svara på en remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remisser genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärendenummer det gäller. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

I alla våra publicerade handlingar har personuppgifter tagits bort. Här kan du läsa mer om Ei:s hantering av personuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL