Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

EU-lagstiftning gemensamt för el och gas

EU-direktiv och EU-förordningar som är gemensamma för el och gas inom Energimarknads­inspektionens (Ei) versamhets­område.

En EU-förordning gäller direkt som svensk lag medan ett EU-direktiv ska omvandlas och genomföras till svensk lagstiftning.

EU-förordning

EU-förordning gemensamt för el och gas

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/942 av den 5 juni 2019 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter. Läs förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009. Läs förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Läs förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-direktiv och EU-förordning

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning inom området energi. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men det är upp till varje medlemsland att bestämma form och hur genomförandet görs i nationell lagstiftning.

En EU-förordning som trätt i kraft gäller däremot direkt i alla medlemsländer och kräver inget genomförande i nationell lagstiftning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL