Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-28 07:30:20

Regeringsuppdrag 2020

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag 2020.

Regleringsbrev 2020 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2020 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei:s regeringsuppdrag 2020

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el

Ärendenummer: 2020-103133 Länk till annan webbplats.

Översyn av regelverk för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei - R2021:04

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ, och vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället

Ärendenummer: 2020-102850 Pdf, 206.5 kB.

Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät - Ei R2021:06

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med arbete och utveckling av marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell som internationell kontext

Ärendenummer: 2020-102849 Pdf, 206.5 kB.

Smarta elnät

Ärendenummer: 2020-100176, Pdf, 588 kB. 2020-100604

Förslag på hur forumet för smarta elnäts arbete kan tas vidare inom Ei:s verksamhet - Ei R2020:03

Genomförande av ny elmarknadsförordning

Uppdraget är uppdelat i tre deluppdrag:

Uppdrag ett - Föreslå en handlingsplan och tidplan artikel 14.7 och 15.1. Ärendenummer: 2020-100102

Uppdrag två och tre - Föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion artikel 20.3 och föreslå en tillförlitlighetsnorm artikel 25.2. Ärendenummer: 2020-100103, 2020-100104

Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion - Ei R2020:09

Ei:s förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige - Ei R2021:05

Utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Ärendenummer: 2019-102050 Pdf, 1.1 MB.

Ren energi inom EU - Ett genomförande i fem rättsakter - Ei R2020:02

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Ärendenummer: 2019-100492 Pdf, 1.1 MB.

Ren energi inom EU - Ett genomförande i fem rättsakter - Ei R2020:02

Bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Ärendenummer: 2019-101414 Pdf, 939.8 kB.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2016-103113 Pdf, 141.9 kB.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 838 kB.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL