Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2020

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2020 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2020-103133länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ, och vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället

Ärendenummer:
2020-102850PDF

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med arbete och utveckling av marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell som internationell kontext

Ärendenummer:
2020-102849PDF

Smarta elnät

Ärendenummer:
2020-100176PDF

Regeringsuppdrag om genomförande av ny elmarknadsförordning

Detta uppdrag är uppdelat som tre deluppdrag.
Ärendenummer:
2020-100102 (uppdrag 1), Föreslå en handlingsplan och tidplan artikel 14.7 & 15.1.
Ärendenummer:
2020-100103, 2020-100104 (uppdrag 2 och 3), Föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion artikel 20.3 och föreslå en tillförlitlighetsnorm artikel 25.2.

Uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten

Ärendenummer:
2019-102775PDF

Uppdrag att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Ärendenummer:
2019-102050PDF

Att bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Ärendenummer:
2019-101414PDF

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Ärendenummer:
2019-100492PDF

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Uppdraget redovisas till Tillväxtverket.

Ärendenummer:
2016-103113PDF

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100545PDF, förlängt uppdrag.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100514PDF, förlängt uppdrag,

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL