Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2020

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag 2020.

Ei:s regeringsuppdrag 2020

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el

Ärendenummer: 2020-103133 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översyn av regelverk för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei - R2021:04

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ, och vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället

Ärendenummer: 2020-102850 Pdf, 206.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät - Ei R2021:06

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med arbete och utveckling av marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell som internationell kontext

Ärendenummer: 2020-102849 Pdf, 206.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Smarta elnät

Ärendenummer: 2020-100176, Pdf, 588 kB, öppnas i nytt fönster. 2020-100604

Förslag på hur forumet för smarta elnäts arbete kan tas vidare inom Ei:s verksamhet - Ei R2020:03

Genomförande av ny elmarknadsförordning

Uppdraget är uppdelat i tre deluppdrag:

Uppdrag ett - Föreslå en handlingsplan och tidplan artikel 14.7 och 15.1. Ärendenummer: 2020-100102

Uppdrag två och tre - Föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion artikel 20.3 och föreslå en tillförlitlighetsnorm artikel 25.2. Ärendenummer: 2020-100103, 2020-100104

Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion - Ei R2020:09

Ei:s förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige - Ei R2021:05

Utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Ärendenummer: 2019-102050 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ren energi inom EU - Ett genomförande i fem rättsakter - Ei R2020:02

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Ärendenummer: 2019-100492 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ren energi inom EU - Ett genomförande i fem rättsakter - Ei R2020:02

Bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Ärendenummer: 2019-101414 Pdf, 939.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2016-103113 Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 838 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL