Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:43:43

Regeringsuppdrag 2020

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2020

Regleringsbrevet 2020 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el

Ärendenummer: 2020-103133 Länk till annan webbplats.

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ, och vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället

Ärendenummer: 2020-102850 Pdf, 206.5 kB.

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät med arbete och utveckling av marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell som internationell kontext

Ärendenummer: 2020-102849 Pdf, 206.5 kB.

Smarta elnät

Ärendenummer: 2020-100176, Pdf, 588 kB. 2020-100604

Genomförande av ny elmarknadsförordning

Uppdraget är uppdelat i tre deluppdrag:

Uppdrag ett - Föreslå en handlingsplan och tidplan artikel 14.7 och 15.1. Ärendenummer: 2020-100102

Uppdrag två och tre - Föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion artikel 20.3 och föreslå en tillförlitlighetsnorm artikel 25.2. Ärendenummer: 2020-100103, 2020-100104

Utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Ärendenummer: 2019-102050 Pdf, 1.1 MB.

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Ärendenummer: 2019-100492 Pdf, 1.1 MB.

Bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Ärendenummer: 2019-101414 Pdf, 939.8 kB.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2016-103113 Pdf, 141.9 kB.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 838 kB.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL