Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:08:17

Interna nät och de tre kriterierna

Förordningsmotiven förklarar hur förordningen ska tolkas och anger tre kriterier för vilka ledningar som bör omfattas av undantag enligt IKN-förordningen.

Förordningsmotivens tre kriterier

Till IKN-förordningen finns regeringens förordningsmotiv (Icke koncessionspliktiga elnät (Fm 2001:1 Länk till annan webbplats.).

I förordningsmotiven anges tre grundkriterier som varit vägledande vid utformandet av undantagen vilka starkströmsledningar som bör vara undantagna från kravet på nätkoncession.

  1. Internt
    Det första kriteriet att en ledning eller ett ledningsnät ska vara internt har kommit till uttryck i förordningstexten (2 § IKN-förordningen). Ett internt nät används för överföring av el för innehavarens egen räkning.
  2. Inte för utbrett
    Det andra kriteriet är att ledningen eller ledningsnätet inte får vara för utbrett.
  3. Väl avgränsat
    Det tredje är att området, inom vilket ledningen eller ledningsnätet förläggs, ska vara väl avgränsat.
Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL