Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 11:59:33

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2016-2019

Här samlar vi underlag till elnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.

Övriga dokument

Titel

Datum

Status

SCB:s Faktorprisindex för byggnader

Startsida för denna statistik Länk till annan webbplats.

Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2021 Länk till annan webbplats.

Excelfil innehållande statistiska data t.o.m. 2021 Excel, 41 kB.


Publicerade data

Kodöversättningslista för trafo, jordkabel och luftledning Excel, 43.2 kB.

2010-11-18

Publicerad

Normvärdeslista elnät 2016-2019 Pdf, 383.4 kB.

2015-08-28

Publicerad

Excelmall för uppladdning av kapitalbasdata Excel, 8.5 MB.

2015-02-18

Uppdaterad

XML-specifikation för uppladdning av kapitalbasdata Pdf, 229.2 kB.

2015-01-30

Uppdaterad

XML-schema för uppladdning av kapitalbasdata

2014-12-22

Uppdaterad

Handbok för förhandsreglering av elnät 2016-2019 Pdf, 2.9 MB.

2015-02-20

Publicerad

Frågor och svar för elnätsföretag - tillsynsperiod 2016-2019 Pdf, 400.4 kB.

2015-01-30

Publicerad

Effektiviseringskrav - Förebilder och frekvenser Pdf, 137.8 kB.

2015-06-26

Publicerad

Faktablad - Faktorprisindex för elnätsföretag Pdf, 125.8 kB.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Lokalnät Pdf, 47.1 kB.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Lokalnät Pdf, 15.8 kB.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Lokalnät Pdf, 16.3 kB.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Lokalnät Pdf, 15.2 kB.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Lokalnät Pdf, 15.9 kB.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Lokalnät Pdf, 16.1 kB.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Lokalnät Pdf, 16.1 kB.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Lokalnät Pdf, 41.7 kB.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Lokalnät Pdf, 110.3 kB.

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - Lokalnät Pdf, 121.3 kB.

2019-09-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Lokalnät Pdf, 110.7 kB.

2020-10-15

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2021 – Lokalnät Pdf, 107.8 kB.

2021-10-26

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2022-Lokalnät Pdf, 90.8 kB.

2022-09-27

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Regionnät Pdf, 47 kB.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Regionnät Pdf, 15.9 kB.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Regionnät Pdf, 16.3 kB.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Regionnät Pdf, 15.2 kB.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Regionnät Pdf, 15.9 kB.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Regionnät Pdf, 16.2 kB.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Regionnät Pdf, 15.9 kB.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Regionnät Pdf, 41.5 kB.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Regionnät Pdf, 110.4 kB.

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - Regionnät Pdf, 120.6 kB.

2019-09-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Regionnät Pdf, 110.9 kB.

2020-10-15

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2021 – Regionnät Pdf, 107.9 kB.

2021-10-26

Publicerad

Faktorsprisindex för elnätsföretag 2022 - Regionnät Pdf, 90.9 kB.

2022-09-27

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Stamnät Pdf, 44.9 kB.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Stamnät Pdf, 13.3 kB.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Stamnät Pdf, 13.3 kB.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Stamnät Pdf, 12.5 kB.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Stamnät Pdf, 14.6 kB.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Stamnät Pdf, 14.7 kB.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Stamnät Pdf, 14.8 kB.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Stamnät Pdf, 40.4 kB.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Stamnät Pdf, 107.4 kB.

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2019 - Stamnät Pdf, 118.4 kB.

2019-09-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2020 - Transmissionsnät Pdf, 107.8 kB.

2020-10-15

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2021 – Transmissionsnät Pdf, 105.7 kB.

2021-10-26

Publicerad

Faktorsprisindex för elnätsföretag 2022 - Transmissionsnät Pdf, 88.8 kB.

2022-09-27

Publicerad

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL