Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:55:26

Bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession

Det finns en möjlighet att begära att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska ge ett bindande besked som besvarar frågan om en ledning eller ett ledningsnät i det enskilda fallet omfattas av undantag från kravet på nätkoncession.

Frågor och svar om bindande besked

Ta gärna del av våra frågor och svar innan du skickar in en begäran om bindande besked till oss.

Eftersom undantagen i IKN-förordningen gäller direkt är det inget legalt krav att begära ett bindande besked.

Det är en möjlighet att begära att Ei ska ge ett bindande besked som besvarar frågan om en ledning eller ett ledningsnät i det enskilda fallet, är undantaget från kravet på nätkoncession.

Det är en möjlighet att begära att Ei ska ge ett bindande besked som besvarar frågan om en ledning eller ett ledningsnät i det enskilda fallet är undantaget, från kravet på nätkoncession.

IKN-förordningen gäller direkt för den som avser att bygga eller använder en ledning och för innehavaren av nätkoncessionen för det område där ledningen finns eller är avsedd att finnas.

Det är lämpligt att begära om ett bindande besked i en situation där det exempelvis är oklart om en ledning kräver nätkoncession eller inte.

Det finns däremot inget krav på att begära ett bindande besked, eftersom IKN-förordningens undantag gäller direkt. Utan ett bindande besked är det innehavaren av ledningen som står för risken att ledningen kräver nätkoncession.

Behöver du ytterligare information kan du kontakta Ei. Vänligen observera att Ei inte kan ge bindande besked muntligen

Ei:s kontaktuppgifter.

Får Ei in en begäran om bindande besked måste myndigheten fatta ett skriftligt beslut. Ett bindande besked blir vägledande och praxisbildande för liknande situationer.

Ett bindande besked är ett överklagningsbart beslut som ger svar på frågan om en ledning eller ett ledningsnät är undantaget från kravet på nätkoncession eller inte. Någon annan prövning, till exempel miljöprövning, görs inte. Annan lagstiftning gäller parallellt, exempelvis bestämmelser om bygglov.

Den som avser att bygga eller använder en ledning eller ett ledningsnät eller den som har nätkoncessionen för det område där ledningen finns eller är avsedd att finnas kan begära om ett bindande besked om undantaget från kravet på nätkoncession.

Om du vill begära bindande besked är det viktigt att begäran innehåller korrekta uppgifter. Till din hjälp har Ei en blankett som du fyller i och mejlar till e-postadressen registrator@ei.se. Skriv i ämnesraden att det gäller bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession. Att begära bindande besked är kostnadsfritt.

Mer om blanketten och vilka uppgifter du behöver lämna när du begär bindande besked.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL