Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:32:46

Söka efter dokument kring Ei:s intäktsramsbeslut

När du vill hitta dokument som rör Ei:s intäktsramsbeslut för perioden 2023-2026 för naturgas och 2024-2027 för elnät kan du söka efter dem i vårt e-diarium.

Här får du tips på hur du söker i vårt e-diarium och hur du kan filtrera och sortera för att enklare hitta det som du letar efter.

Så här söker du efter beslut som rör intäktsramar i e-diariet

 1. Gå till e-diariet Länk till annan webbplats.
 2. Skriv in företagets namn, redovisningsenhet (ReID) , ärendenummer eller tillsynperioden.
 3. Klicka på sök. Då visas alla ärenden för det företaget/redovisningsenhet som du har angett.
 4. Vill du exempelvis hitta ett specifikt intäktsramsbeslut i ett ärende för ett företag eller redovisningsenhet så filtrerar du din sökning på klassificering för den beslutstyp du vill se.

Filtrera och sortera

Det finns flera filtrering och sorteringsalternativ du kan använda i e-diariet.

Bilden visar vilka fält man kan använda för att sortera och filtrera i e-diariet. Samma information finns som text på denna webbsida.
 • Du kan filtrera sökningen på klassificering (du hittar vilka olika klassificeringar som finns längre ner på sidan)
 • Du kan välja status öppet eller avslutat (det visar om ärendet är öppet eller stängt hos Ei)
 • Du kan sortera din sökning på diarienummer (ärendenummer) och välja stigande eller fallande.
 • Du kan välja hur du vill att din sökning ska visas (visningsläge) i listvy eller kortvy.
 • Du kan också välja datum från och till.

Välj klassificering

För att filtrera din sökning i ett intäktsramsärende kan du välja bland nedanstående klassificeringar när det gäller intäktsramsbeslut beroende på vad du letar efter. Du hittar klassificeringarna i drop-down menyn i e-diariet.

 • Avstämning avseende intäktsram, elnät
 • Avstämning avseende intäktsram, gasnät
 • Beslut om intäktsram, elnät
 • Beslut om intäktsram, gasnät
 • Omprövning av intäktsram, gasnät
 • Omprövning avseende intäktsram, elnät
 • Särskilt investeringsutrymme

Letar du efter beslut och bilagor för tidigare intäktsramsperioder?

Du hittar dem genom att följa länkarna nedan:

Reglering intäktsramar - elnätsverksamhet tidigare intäktsramsperioder

Reglering intäktsramar - naturgasverksamhet tidigare intäktsramsperioder

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL