Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:52:42

Regeringsuppdrag 2014

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2014

Regleringsbrevet 2014 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Uppföljning av timmätningsreformen

Ärendenummer: 2013-101454 Länk till annan webbplats.

Anvisningsavtal samt förenkling av elfaktura

Ärendenummer: 2014-100434 Länk till annan webbplats. (Enkel faktura) och 2014-101544 (Anvisningsavtal)

Informationshanteringsmodell (även kallad hubb)

Ärendenummer: 2014-100426 Länk till annan webbplats.

Kostnadsnyttoanalys avseende förändrad flyttprocess

Ärendennummer: 2014-102402 Pdf, 344.5 kB.

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad - Ändring av regelverk med anledning av nordisk balansräkning (Nordic Balance Settlement, NBS)

Ärendenummer: 2013-100097 Länk till annan webbplats.

Tröskeleffekter och förnybar energi

Ärendenummer: 2014-101669 Pdf, 276.7 kB.

Utreda och föreslå förändring i förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:85)

Ärendenummer: 2014-100162 Pdf, 883.5 kB.

Förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2014-101502 Pdf, 545.5 kB.

Översyn förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ärendenummer: 2014-101504 Pdf, 734.6 kB.

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer: 2014-101608 Pdf, 357.7 kB.

Göra en kostnadsnyttoanalys avseende förändrad flyttprocess

Ärendenummer: 2014-102402 Pdf, 344.5 kB.

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer: 2014-102198 Pdf, 631.9 kB.

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788. Läs mer om Ei:s uppdrag angående nätkoder (även kallade kommissionsförordningar, nätföreskrifter, kommissionsriktlinjer, EU-förordningar) på ESV:s webbplats. Länk till annan webbplats. 

Ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Pdf, 289.7 kB.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2013-103043 Pdf, 353 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL