Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2014

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2014 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter. Uppdraget redovisas till Tillväxtverket.

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2013-103043 Pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer:
2013-102054 Pdf, 289.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Uppdrag enligt uppföljning av timmätningsreformen

Ärendenummer:
2013-101454 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag anvisningsavtal samt förenkling av elfaktura

Ärendenummer:
2014-100434 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Enkel faktura) och 2014-101544 (anvisningsavtal)

Uppdrag Informationshanteringsmodell

Ärendenummer:
2014-100426 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag om genomförande av nordisk slutkundsmarknad - Ändring av regelverk med anledning av nordisk balansräkning (Nordic Balance Settlement, NBS)

Ärendenummer:
2013-100097 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tröskeleffekter och förnybar energi

Ärendenummer:
2014-101669 Pdf, 276.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda och föreslå förändring i förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:85)

Ärendenummer:
2014-100162 Pdf, 883.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag angående förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer:
2014-101502 Pdf, 545.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag om översyn förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ärendenummer:
2014-101504 Pdf, 734.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer:
2014-101608 Pdf, 357.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att göra en kostnadnyttoanalys avseende förändrad flyttprocess

Ärendenummer:
2014-102402 Pdf, 344.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Elområden

Ärendenummer:
2014-100154 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer:
2014-102198 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL