Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:32:34

Reglering - naturgasverksamhet

Distributionen av gas är en naturlig monopolmarknad eftersom det inte är ekonomiskt eller miljömässigt lämpligt att bygga flera parallella gasnät.

Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som granskar naturgasföretagen så att de inte utnyttjar sin monopolställning.

Ei reglerar nätavgifterna

Företagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Men det är Ei som enligt naturgaslagen ska godkänna naturgasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

Från och med 1 januari 2015 tillämpas förhandsreglering. Detta innebär att en ram som reglerar hur stora avgifter företaget får ta ut av sina kunder beslutas i förväg för varje naturgasföretag.

Syftet med förhandsregleringen

Syftet med regleringen är att säkerställa att naturgasföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader.

Kunden ska få betala ett skäligt pris för de olika tjänsterna som omfattas av regleringen. Vidare ska regleringen bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranskvalitet och trygga den svenska naturgasförsörjningen.

Naturgasföretagen ska få stabila och långsiktiga villkor för sin verksamhet samtidigt som regleringen stödjer utvecklingen av en väl fungerande naturgasmarknad. Regleringen ska säkerställa att företagen får skälig täckning för sina kostnader och rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Vilka naturgasföretag berörs av förhandsregleringen?

De naturgasföretag som bedriver verksamhet med överföring, förgasning och lagring av naturgas berörs av förhandregleringen.

I dagsläget berörs 7 företag av regleringen. 5 av dessa företag bedriver också verksamhet på elmarknaden, där en motsvarande reglering redan tillämpas.

Vi vill tipsa dig om vår projektsida

På projektsidan samlar vi nyheter kopplade till elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktramar. Det kan exempelvis vara nyheter som handlar om inrapportering av uppgifter inför beslut om företagens intäktsramar eller nyheter som handlar om metod- och regelutveckling.

Vill du följa Ei:s arbete inför beslut om elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktsramar kan du enkelt anmäla dig som prenumerant.

Gå till projektsidan - Intäktsramar elnät och gasnät

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL