Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:48:13

Tillsatta jobb

Här hittar du information om tillsatta anställningar och vad som gäller vid överklagande av ett anställningsbeslut.

Våra tillsatta jobb anslås i rekryteringsverktyget Varbi.

Här hittar du Ei:s tillsatta jobb i Varbi Länk till annan webbplats.

Om du vill pröva ett tillsättningsbeslut

Energimarknadsinspektionen (Ei) måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om tillsättningsbeslutet publicerades på Ei:s webbplats, annars kan överklagandet inte prövas. Myndigheten skickar sedan överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut ska du göra det skriftligen. Skicka din överklagan via e-post eller brev till oss.

Tala om vilket beslut du vill överklaga genom att ange beslutets diarienummer eller vilken tjänstetillsättning det gäller. Ange också skälen till varför du bedömer att beslutet är felaktig.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL