Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:51:45

Kontakta oss om vår personuppgifts­behandling

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot att Ei behandlar dina personuppgifter.

Det är Ei som är personuppgiftsansvarig och som ska se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt och att du kan ta tillvara din rätt.

Kontakta oss om du vill:

  • få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig
  • begära rättelse eller radering av dina registrerade personuppgifter
  • invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Längst ner finns blanketter för att begära information, rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL