Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:12:12

Tillgänglighet för e-diarium

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för vårt e-diarium

Här beskriver vi hur vårt e-diarium uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-diarium?

Vi är medvetna om att delar av vårt e-diarium inte är helt tillgängliga.

Om du inte kan använda delar av Ei:s e-diarium?

Om du behöver innehåll från Ei:s e-darium som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar. Här hittar du våra kontaktuppgifter. 

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Här hittar du våra kontaktuppgifter

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmälningsformulär om bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats.

Teknisk information

Ei:s e-diarium är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven


Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder är inte uppmärkta med alt-text.
 • Arbetsytelänkarna går att tabba till, men det ges ingen feedback till användaren om att en länk är markerad. I tabellvyn går det inte att välja och öppna en träff. I kortvyn går det att markera kort, men inte att öppna dem.
 • Beskrivande sidtitlar saknas.
 • Länken på start kan justeras med tydligare länk. Vid sök av ärende kommer söksvaren fram med otydliga länkar.
 • WC3 Validator ger några få fel, och flera varningar.
 • Tjänsten är inte optimerad för användning av tillgänglighetshjälpmedel.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Alla bilder är inte uppmärkta med alt-text.
 • Kontrastproblem förekommer i tjänsten vilket gör det svårt för användning med nedsatt syn.
 • Sökresultatet presenteras så att man måste scrolla i sidled, risk finns att information missas av användaren.
 • Kontrastproblem förekommer i komponenter och grafik.
 • Arbetsytelänkarna går att tabba till, men det ges ingen feedback till användaren om att en länk är markerad. I tabellvyn går det inte att välja och öppna en träff. I kortvyn går det att markera kort, men inte att öppna dem.
 • Beskrivande sidtitlar saknas.
 • Den enda länken på start kan justeras med tydligare länk. Vid sök av ärende kommer söksvaren fram med otydliga länkar.
 • Tjänsten är inte optimerad för användning av tillgänglighetshjälpmedel.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Låg kontrast mellan text och bakgrund kan förekomma på vissa ställen.
 • Vissa komponenter kan upplevas ha låg kontrast.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Arbetsytelänkarna går att tabba till, men det ges ingen feedback till användaren om att en länk är markerad. I tabellvyn går det inte att välja och öppna en träff. I kortvyn går det att markera kort, men inte att öppna dem.
 • Länken på start kan justeras med tydligare länk. Vid sök av ärende kommer söksvaren fram med otydliga länkar.
 • Sorteringsvalet kan upplevas otydligt.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Sorteringsvalet kan upplevas otydligt.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Beskrivande sidtitlar saknas.
 • Länken på start kan justeras med tydligare länk. Vid sök av ärende kommer söksvaren fram med otydliga länkar.

Så här har vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-diarium.

Senaste bedömningen gjordes den 11 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 juni 2021.