Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-22 01:33:43

Sammanlägga en nätkoncession för område

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid sammanläggning av en nätkoncession för område och vad en sådan ansökan ska innehålla.

Denna sida är under uppbyggnad. Välkommen åter!

Flera nätkoncessioner för område kan läggas samman till en ny nätkoncession om nätkoncessionshavaren ansöker om detta hos Ei.

Sammanläggning av nätkoncessioner

Enligt 2 kap. 39 § ellagen kan flera nätkoncessioner för område läggas samman till en ny nätkoncession om nätkoncessionerna:

  • Är av samma slag.
  • Har samma högsta och, i förekommande fall, lägsta tillåtna spänning.
  • Redovisas samlat och tekniskt och funktionellt avser samma ledning eller ledningsnät

Ansökan som skickas in till Ei ska innehålla:

  • Uppgifter om vilka nätkoncessioner ansökan avser.
  • Skälen för sammanläggning.
  • En beskrivning av de ledningar som omfattas av nätkoncessionerna och hur dessa tekniskt och funktionellt hör samman.
  • En karta som visar den sammanlagda nätkoncessionen.
  • En GIS-fil som visar den sammanlagda nätkoncessionen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL