Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:18:17

Sammanlägga en nätkoncession för område

Flera nätkoncessioner för område kan läggas samman till en ny nätkoncession om nätkoncessionshavaren ansöker om detta hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Sammanläggning av nätkoncessioner för område

Enligt 2 kap. 39 § ellagen kan flera nätkoncessioner för område läggas samman till en ny nätkoncession om nätkoncessionerna:

  • Är av samma slag.
  • Har samma högsta och, i förekommande fall, lägsta tillåtna spänning.
  • Redovisas samlat och tekniskt och funktionellt avser samma ledning eller ledningsnät

Ansökan om sammanläggning om nätkoncession för område ska innehålla

  • Uppgifter om vilka nätkoncessioner ansökan avser.
  • Skälen för sammanläggning.
  • En beskrivning av de ledningar som omfattas av nätkoncessionerna och hur dessa tekniskt och funktionellt hör samman.
  • En karta som visar den sammanlagda nätkoncessionen.
  • En GIS-fil som visar den sammanlagda nätkoncessionen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL