Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:27:16

Flytta och minska din elanvändning

Det finns flera anledningar till att se om du kan minska din elanvändning, eller flytta den till tider på dygnet då priset är lägre. Det kan bland annat bidra till mindre belastning på elnätet, till att du får en lägre elkostnad och till att elpriset generellt går ner.

Varför ska vi minska och flytta vår elanvändning

Det finns flera anledningar till att vi kan behöva dra ner på vår elanvändning. En viktig anledning under vissa perioder vintertid, är att en lägre efterfrågan minskar risken för effektbrist. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling av elanvändare från elnätet i ett läge då vår efterfrågan inte kan täckas av produktion och import.

Genom att använda mindre el kan du också bidra till ett mer samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart elsystem och samtidigt spara pengar. En lägre efterfrågan på el generellt påverkar elpriset, som ju styrs av utbud och efterfrågan.

Plana ut kurvan – undvik högpristimmarna

Timmarna när vi vaknar och industrin sätter i gång samt timmarna när många kommer hem från jobbet, är de mest elintensiva under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning.

Det finns alltså två toppar på dygnskurvan över elförbrukningen - morgon och tidig kväll. Det är under dessa toppar vinsterna är särskilt stora om vi kan minska förbrukningen, både genom att belastningen på elnätet minskar och att elpriset går ner.

Vårt uppdrag

Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL