Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-03 14:28:16

Flytta och minska din elanvändning

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa ansträngd med höga elpriser som följd. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter eftersom vi inte kan räkna med att kunna importera el. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska vår elanvändning och undvika de timmar då elnätet är som mest belastat.

Varje kilowatttimme (kWh) räknas

Energimyndigheten har startat informationskampanjen "Varje kilowattimme (kWh) räknas" för att uppmana till minskad elanvändning. Där kan du läsa mer om varför vi ska minska vår elförbrukning och vad du kan göra för att bidra. Besök gärna Energimyndighetens kampanjsida Länk till annan webbplats..

Varför ska vi minska och flytta vår elanvändning

Det finns flera anledningar till att vi behöver dra ner på vår elanvändning. Genom att använda mindre el kan du bidra till ett mer samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart elsystem och samtidigt spara pengar. En lägre efterfrågan på el generellt påverkar dessutom elpriset, som ju styrs av utbud och efterfrågan. Tillsammans kan vi hjälpas åt.

En annan anledning är att en lägre efterfrågan minskar risken för elenergibrist och eleffektbrist i vinter. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling av elanvändare från elnätet i ett läge då vår efterfrågan inte kan täckas av produktion och import.

En tredje anledning är att vi inte bara hjälper varandra i Sverige, vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till ett minskat behov av kostsam fossilproducerad el på kontinenten.

Plana ut kurvan – undvik högpristimmarna

Timmarna när vi vaknar och industrin sätter i gång samt timmarna när många kommer hem från jobbet, är de mest elintensiva under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning på grund av att vi använder mycket el för att värma och belysa våra hem. Det finns alltså två toppar på dygnskurvan över elförbrukningen - morgon och tidig kväll. Det är under dessa toppar vinsterna är särskilt stora om vi kan minska förbrukningen, både genom att belastningen på elnätet minskar och att elpriset går ner.

Enligt Svenska kraftnät minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

På Svenska kraftnäts webbplats hittar du mer information om att plana ut kurvan och minska risken för effektbrist Länk till annan webbplats..

Hur ska jag då göra för att minska och flytta min förbrukning

På våra sidor om att minska din elanvändning och flytta din elanvändning hittar du mer information om hur du gör.

Du hittar också information hos Energimyndigheten på sidan för kampanjen ”Varje kilowattimme (kWh) räknas" Länk till annan webbplats..

Energimyndigheten har också lagt ut en FAQ med vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats. om energiläget.

Vårt uppdrag

Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL