Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:45:19

Artikel 30 Beslut om prissäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Danmark – Sverige (DK2-SE4 samt DK1-SE3)

Status

Pågående, se Ei:s beslut och bilaga i vårt e-diarium 2021–100250 Länk till annan webbplats.

Pågående, se Ei:s beslut och bilaga i vårt e-diarium 2021-100249 Länk till annan webbplats..

Energinet lämnade in förslaget till DUR som godkände arrangemanget i november 2023. Svenska kraftnät avstod att lämna in arrangemanget för att Ei:s beslut gällde under förutsättning att DUR fattade ett beslut med samma innebörd.

I enlighet med FCA-förordningen Art. 30.6 ska dessa nödvändiga arrangemang genomföras senast sex månader efter att de godkänts. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.

Avslutade ärenden

Ei:s beslut 2017-100720 Pdf, 3 MB.2 för DK2-SE4

Ei:s beslut 2017-100719 Pdf, 3 MB. för DK1-SE3

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–100250

2021-100249