Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:48:29

20 år på Ei men Roger har aldrig långtråkigt

Juristen Roger Husblad må ha varit en av de som jobbat längst på Energimarknadsinspektionen (Ei), men kunskapstörsten är minst lika stor som när han började 1999. Största skillnaden är att de första årens omorganisationer och förvirring bytts mot ordning och stabilitet. I vår intervju berättar han om toppar och dalar, och något han verkar sakna när han tittar i backspegeln.

Fotoggrafi Roger Husblad 

En "återvändare" är en kollega som prövar sina vingar på en annan arbetsplats och återvänder efter en tid. Trots att Roger Husblad på Rättssekretariatet är en återvändare så har han rekordet med över 20 år på Ei. Vad som fått honom att vara kvar så länge är glasklart.

− En stor anledning är att jag aldrig blir fullärd. Även om 20 år passerat så kan jag upptäcka nya saker i möten, projekt och uppdrag. Det blir aldrig långtråkigt. Dessutom är vi en stabil organisation även om vi hela tiden växer och utvecklas, säger Roger Husblad.

En skakig start byggde massor av kunskap

Det har inte alltid varit stabilt. Sina första år som koncessionshandläggare, när Ei var en avdelning på Statens energimyndighet, var det en helt annan arbetsmiljö. Stora omorganisationer, kollegor som slutade och uteblivna överlämningar var en del av vardagen.

− När jag började så var vi cirka 25–30 kollegor. På en sådan liten avdelning fick man hjälpa till i olika frågor. Det fanns varken struktur eller rutiner på plats. Ingen chef mötte mig när jag började, i stället var det en administratör som släppte in mig på rummet. Efter några dagar fick jag ärenden från någon som redan hade slutat, berättar Roger Husblad.

Att han får vara expert i pågående uppdrag på Ei är inte så konstigt. Roger minns händelser långt tillbaka i tiden som om de nyligen hände. Med bred kunskap kan han lösa upp knutar och svara på frågor utifrån erfarenheter och lärdomar.

Med tålamod kan viktiga förändringar ske

Många frågor har utretts av Ei genom åren. En del leder raka vägen till förändring och nya regelverk. Andra kan ta längre tid. När (Rogers) tidslinje läggs upp på bordet ser han sambandet mellan tidiga embryon som flera år senare lett till en konkret lösning. Exempelvis när en grupp elkunder hade problem med elkvaliteten där det bokstavligt talat sprakade i deras eluttag. Efter dialog med Elsäkerhetsverket lyckades de inte hitta något i lagen som löste frågan, men det triggade i gång något. De specifika elkunderna blev förmodligen inte nöjda men tio år senare fanns ett regelverk på plats som höjde elkvaliteten. 

− Absolut största skillnaden idag jämfört med hur det var för 20 år sedan är professionaliteten på Ei. Vi har en helt annan kompetensnivå och robustheten finns kvar även om kollegor slutar. Tidigare lades uppdrag på konsulter, men nu finns spetskunskapen hos oss. Att ha intern rörlighet, få hamna i olika situationer och jobba med kollegor från olika avdelningar - det är därför jag är kvar sedan 1999, säger Roger Husblad

Från plånboksfrågor till infrastruktur

Den politiska debatten påverkar i högsta grad energiområdet. Roger ser tydligt att det har skett en förflyttning i vilka frågor Ei får i uppdrag. Tidigare var det plånboksfrågor, som elfakturor och reglering av eltariffer – som visserligen är fortsatt aktuella. Nu handlar det om större infrastrukturfrågor, roten till de höga elpriserna och utmaningar med elproduktionen.

På frågan vad han saknar från dåtidens Ei så ger han svaret med ett leende.

− Vårfesterna! De får gärna komma tillbaka, avslutar Roger Husblad

Fem snabba om Roger

Utbildning: Juristexamen från Uppsala universitet 1995.

Min roll på Ei: Expert på Rättssekretariatet sedan 2013, började som handläggare 1999, hade olika chefsroller 2007–2013.

Bäst med jobbet: Kombinationen av förändring, utmaning och frihet.

Bor: Centralt i Eskilstuna.

Vad innebär intern rörlighet för dig? Den har inneburit en möjlighet att flera gånger kunna byta arbete – både arbetsområde och roll – utan att lämna Ei.

Fyra viktiga årtal - en tillbakablick i Ei:s historia

1998: Nätavdelningen var en av fyra avdelningar på Statens energimyndighet. Det som senare skulle växa, separeras och bli en egen myndighet

2005: Nätmyndigheten (alltså den juridiska funktionen) blev en hybrid, en myndighet i myndigheten. Den hette Energimarknadsinspektionen vid Statens energimyndighet.

2007: Regeringen beslutade att Energimarknadsinspektionen skulle bli en egen myndighet. Samtidigt genomfördes en stor omorganisation på samma avdelning.

2008: 1 januari blev Energimarknadsinspektionen en egen myndighet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL