Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:22:45

Residualmix

Residualmixen är det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung.

Residualmixen avser volym för Norden för varje kalenderår och utgörs av attribut från all kraftproduktion med avdrag för exporterade ursprungsgarantier.

Till detta läggs importerade ursprungsgarantier med avdrag för attribut från annullerade ursprungsgarantier. Men med attribut från självannullerade ursprungsgarantier.

Residualmix 2022

Illustration som visar residualmixen 2022, samma information som finns i illustrationen finns även som text på webbsidan.
Residualmixen 2022

Typ

Procent

Förnybart

13,67

Kärnkraft

22,39

Fossilt

63,94

Miljöpåverkan

Typ

CO2 (g/kWh)

Kärnbränsleavfall (g/kWh)

Residualmix år 2022

467,62

0,00076


Ei tillhandahåller beräkningen av residualmixen

Ei tillhandahåller beräkningen av residualmixen (nordisk elmix), som i dagsläget görs av Grexel Länk till annan webbplats. på uppdrag av RE-DISS. RE-DISS är en europeisk samarbetsorganisation om ursprungsmärkningen.

Residualmixen beräknas sedan 2020 med en ny metodik, (Shifted Issuing Based Methodology Länk till annan webbplats.). Den nya metodiken är tänkt att rätta till vissa brister i tidigare beräkningar. Siffrorna som Ei publicerar för miljöpåverkan beräknas av Grexel.

Nordisk residualmix 2022 från Grexel Excel, 43.7 kB.

Det är inget krav att använda sig av Grexels beräkningar, men det kan underlätta för elhandelsföretaget som ska beräkna den egna energimixen.

Tidigare års residualmix

Här hittar du tidigare års residualmix från år 2011-2021

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL