Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Residualmix

Residualmixen är det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung.

Residualmixen avser volym för Norden för varje kalenderår och utgörs av attribut från all kraftproduktion med avdrag för exporterade ursprungsgarantier.

Till detta läggs importerade ursprungsgarantier med avdrag för attribut från annullerade ursprungsgarantier. Men med attribut från självannullerade ursprungsgarantier.

Residualmix 2020

Exempel illustration cirkeldiagram residualmixen 2020, samma information som finns i illustrationen finns även som text på webbsidan.
Residualmixen 2020

Typ

Procent

Förnybart

7,99

Kärnkraft

37,32

Fossilt

54,69


Miljöpåverkan

Typ

CO2 (g/kWh)

Kärnbränsleavfall (g/kWh)

Residualmix år 2020

365,27

0,001182


Ei tillhandahåller beräkningen av residualmixen

Ei tillhandahåller beräkningen av residualmixen (nordisk elmix), som i dagsläget görs av Grexel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på uppdrag av RE-DISS. RE-DISS är en europeisk samarbetsorganisation om ursprungsmärkningen.

Residualmixen för 2019 är beräknad med en ny metodik (Issuance based method Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) vilket gör att siffrorna för bland annat förnybart har förändrats. Den nya metodiken är tänkt att rätta till vissa brister i tidigare beräkningar. Siffrorna som Ei publicerar för miljöpåverkan beräknas av Grexel.

Nordisk residualmix 2020 från Grexel Excel, 35.4 kB.

Det är inget krav att använda sig av Grexels beräkningar, men det kan underlätta för elhandelsföretaget som ska beräkna den egna energimixen.

Tidigare års residualmix

Här hittar du tidigare års residualmix från år 2011-2019

Kontaktuppgifter
Johan Nilsson
Analytiker

016-16 27 64

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL