Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:35:08

Nätkoncession för linje

Nätkoncession för linje gäller för en enskild kraftledning med en bestämd sträckning och berör främst stamnät och regionnät.

Här hittar du information om vad som gäller för att bygga en kraftledning, hur man ansöker, vad som är viktigt att få med i ansökan och hur vi på Energimarknadsinspektionen (Ei) handlägger ärendet.

Det är endast anläggningar för överföring av el som omfattas av kravet på nätkoncession. Anläggningar för produktion av el omfattas inte.

Tänk också på att även om företaget har fått en nätkoncession kan det krävas att man ansöker om tillstånd hos andra myndigheter. Det kan till exempel handla om dispenser för naturreservat, artskydd och biotoppskyddade områden eller tillstånd för verksamhet i Natura 2000-områden.

En nätkoncession ger heller inte nätägaren rätt att använda marken. Man måste som elnätsföretag använda sig av till exempel avtalsservitut eller ledningsrätt. Lantmäteriet Länk till annan webbplats. är ansvarig myndighet för frågor om ledningsrätt och fastighetsfrågor.

Tips!

Använd gärna vår e-tjänst för ansökan om nätkoncession.

I e-tjänsten kan elnätsföretag ansöka om att bygga en ny ledning och förlänga ett tillstånd som håller på att gå ut. I tjänsten finns också möjlighet för företagen att ansöka om återkallelse samt fastställelse av återställnings­åtgärder. Läs mer här om e-tjänsten.

Hjälp oss bli bättre

Vi som arbetar med tillstånd på Ei vill gärna ha in synpunkter. Just nu genomför vi en enkätundersökning. Enkäten vänder sig i första hand till personer och organisationer som berörs när elnätsföretagen planerar att bygga eller ändra en befintlig kraftledning.

Läs mer här om vår enkätundersökning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL