Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:25:10

Kontakta Ei:s innovationscenter

Välkommen att skicka dina frågor till oss!

Så här går det till

  1. Fyll i kontaktformuläret så utförligt du kan och skicka in det till oss. Du får en automatisk bekräftelse på att vi tagit emot ditt ärende.
  2. Vi går igenom ditt formulär, och vid behov kontaktar vi dig för komplettering av information.
  3. Vi handlägger din fråga och återkopplar till dig. Observera att handläggningstiden kan variera beroende på ärendets karaktär och komplexitet.
  4. Vi skickar ut en utvärdering till dig efter avslutad kontakt för att få veta mer om hur du tycker att kontakten med oss har fungerat.

Här hittar du vanliga frågor och svar om innovationscentret.