Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:07:45

Regeringsuppdrag 2015

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag som kom i regleringsbrevet för 2015 och enskilda regeringsuppdrag som vi fått under året. Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport finns tillhörande rapporter nedanför regeringsuppdraget.

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2015

Regleringsbrev 2015 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätet

Ärendenummer: 2015-102900 Pdf, 673 kB.

Utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden (även kallad hubb)

Ärendenummer: 2015-103116 Pdf, 246.8 kB.

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer: 2014-102198 Länk till annan webbplats.

Tröskeleffekter och förnybar energi

Ärendenummer: 2014-101669 Länk till annan webbplats.

Ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Länk till annan webbplats.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2014-101502 Pdf, 545.5 kB.

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer: 2014-101608 Pdf, 357.7 kB.

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788. Läs mer om Ei:s uppdrag angående nätkoder (även kallade kommissionsförordningar, nätföreskrifter, kommissionsriktlinjer, EU-förordningar) på ESV:s webbplats. Länk till annan webbplats. 

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2015-100001 Pdf, 591.3 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL