Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

För väl fungerande energimarknader

Hur kan vi hjälpa dig idag?

2023-02-04 23:08:44

Nyheter

Flytta och minska din elanvändning

De höga elpriserna och energisituationen är en tuff utmaning för många. Både för oss i Sverige och i övriga Europa. Det här kan du göra för att sänka dina elkostnader, bidra till lägre elpris och minska risken att elen inte räcker till alla.

Fotografi som visar en man och kvinna som tittar på uppgifter på ett papper- De har också en laptop framför sig på bordet.

Kalendarium

Vi är Energimarknads­inspektionen

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader.

Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation. Vi bidrar till utvecklingen av energimarknaderna nationellt men också i Europa genom olika samarbeten och nätverk.

Fotografi som visar en person på Ei:s kontor i Eskilstuna.


Ställ din fråga här!

I vårt konsumentforum kan du ställa frågor till oss. Du hittar också svar på frågor som andra ställt om elhandel, avtal, anslutningar, avgifter och mycket mer.