Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

För väl fungerande energimarknader

Hur kan vi hjälpa dig idag?

2023-09-26 11:30:43

Nyheter

Vilka elledningar behöver tillstånd?

Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd. Här kan du läsa mer om icke koncessionspliktiga nät (IKN).

Fotografi som visar fyra vindkraftverk som står på fält i öppet landskap.

Kalendarium

Vi är Energimarknads­inspektionen

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader.

Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation. Vi bidrar till utvecklingen av energimarknaderna nationellt men också i Europa genom olika samarbeten och nätverk.

Fotografi som visar två personer på Ei:s kontor i Eskilstuna


Ställ din fråga här!

I vårt konsumentforum kan du ställa frågor till oss. Du hittar också svar på frågor som andra ställt om elhandel, avtal, anslutningar, avgifter och mycket mer.

Konsumentforum