Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

För väl fungerande energimarknader

Hur kan vi hjälpa dig idag?

2023-03-22 01:11:39

Nyheter

Anmäl till Ei

Anmälningar från konsumenter är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem som finns så att vi kan bedriva tillsyn där den mest behövs.

Om du tycker att ett företag har gjort fel kan du anmäla det till oss. Här kan du läsa mer om vad du kan anmäla och hur du gör.

Fotografi av person som använder dator.

Kalendarium

Vi är Energimarknads­inspektionen

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader.

Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation. Vi bidrar till utvecklingen av energimarknaderna nationellt men också i Europa genom olika samarbeten och nätverk.

Fotografi som visar en person på Ei:s kontor i Eskilstuna.


Ställ din fråga här!

I vårt konsumentforum kan du ställa frågor till oss. Du hittar också svar på frågor som andra ställt om elhandel, avtal, anslutningar, avgifter och mycket mer.

Konsumentforum