Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:42:39

Föreskrifter - naturgas

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter inom området naturgas.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Föreskrifter naturgas

Publiceringsår

Föreskrift

EIFS 2022:12

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om redovisning av naturgasverksamhet EIFS 2022:12.

EIFS 2022:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och
balansansvar EIFS 2022:6

EIFS 2022:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2014:6) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag

EIFS 2014:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag EIFS 2014:6

EIFS 2014:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek EIFS 2014:5

EIFS 2012:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen EIFS 2012:6

EIFS 2012:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av tariffer och metoder som används för att utforma avgifter för anslutning EIFS 2012:3

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL