Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-17 08:53:51

Planlagd tillsyn 2022

Här kan du läsa om Ei:s planlagda tillsyn för 2022.

De aktiviteter som Ei kommer att prioritera för verksamhetsåret 2022 är följande:

Genomföra tillsyn av elnätsföretagens regelefterlevnad gällande bland annat mätning, leverans- och spänningskvalitet, nätkoder, hinder för efterfrågeflexibilitet med mera

Genomföra tillsyn för att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden inklusive aktivt arbete för utökad samverkan mellan myndigheter på området

Genomföra tillsyn av företagsavtal på Elpriskollen

Genomföra tillsyn på grossistmarknaden för el i syfte att säkerställa korrekt information och upptäcka respektive utreda ärenden om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan

Utveckla en ny plattform för elnäts-, gasnäts- och fjärrvärmeföretagens inrapportering av uppgifter där fokus är att förenkla för företagen att lämna in de uppgifter som behövs för tillsynen

Genomföra de nya uppgifter som följer av beslutade rättsakter inom ramen för lagstiftningspaketet Ren Energi för alla i Europa och uppgifter enlighet med beslutade EU:s förordningar

Informera intressenter om Ei:s tillsyn och prövning i syfte att skapa förståelse för och ökad regelefterlevnad

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL