Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Svensk lagstiftning - el

Det här är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna som rör energimarknaderna för el.

Lag

Lagar inom området el

Ellag (1997:857länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Lag om certifiering av transmissionsnätsföretag för el (2011:710länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter (2013:385länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar (2004:875länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning

Förordningar inom området el

Elförordning (2013:208länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning om redovisning av nätverksamhet (1995:1145länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (1999:716länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning (2007:215länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet (2018:1520länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning om certifiering av transmissionsnätsföretag för el (2011:714länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer (2013:752länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning om systemansvaret för el (1994:1806länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL