Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:49:41

Svensk lagstiftning - fjärrvärme

Det här är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna som rör energimarknaderna för fjärrvärme.

Lag

Lag inom området fjärrvärme

Fjärrvärmelag (2008:263 Länk till annan webbplats.)

Förordning

Förordningar inom området fjärrvärme

Fjärrvärmeförordning (2008:526 Länk till annan webbplats.)

Förordning om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203 Länk till annan webbplats.)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL