Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:32:01

Om Ei:s innovationscenter

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) innovationscenter fungerar som en första kontaktpunkt för aktörer med innovativa lösningar som söker information eller vägledning kring regler, processer eller principer på energimarknaderna.

Energisystemet befinner sig i förändring och behovet av att testa olika innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller har ökat. I den pågående energiomställningen har innovation en avgörande roll och det ställs allt högre krav på tillsynsmyndigheter att hantera komplexa frågeställningar. Innovationscentret är en plats där Ei kan möta dessa frågeställningar samtidigt som vi kan sprida kunskap, föra dialog och arbeta med regelutveckling.

Innovationscentret - en del i att främja energiomställningen

Centret är också en del i Ei:s arbete för att möjliggöra innovativa lösningar, tjänster, arbetssätt, produkter och affärsmodeller som kan främja omställningen till framtidens energimarknader.

Bilden visar Theresé Hindman Persson som är ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom på Ei. 

Vår förhoppning är att innovationscentret ska bli en katalysator för att möjliggöra innovationer som till exempel nya arbetssätt, samarbeten, affärsmodeller, eller tjänster på framtidens energimarknader.

Therése Hindman Persson, ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom på Ei

Vi svarar på regelfrågor om el-, fjärrvärme och naturgas­marknaderna

Vi riktar oss till dig som är aktör på energimarknaderna och vill ha information och vägledning inom de regelverk för el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna som ligger inom Ei:s uppdrag.

På innovationscentret arbetar medarbetare från Ei:s olika verksamhetsområden och de bidrar med sin expertkunskap utifrån vilka frågor som kommer in. Vi vägleder utifrån rådande rättsläge, vilket innebär att praxis eller ny lagstiftning kan göra att den förändras i ett senare skede.

Ei arbetar för väl fungerande energimarknader

Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Därför delar vi allmän information och strävar efter att sprida kunskap och lärdomar via ei.se, rapporter och seminarier. Målet är att bygga upp en kunskapsbank med fiktiva exempel baserat på de frågor vi får in till innovationscentret.

Här kan du kontakta oss.

Bakgrund

Innovationscentret startade som ett egeninitierat projekt om Regulatoriska sandlådor.

Våren 2023 presenterade Ei ett förslag hur en modell för regulatoriska sandlådor kan införas i Sverige. Under projektets gång blev det tydligt att en lämplig modell omfattar ett innovationscenter där aktörer kan få information och till viss del vägledning inom energimarknadernas regelverk.

Om regulatoriska sandlådor ska implementeras i framtiden finns det ett behov av vidare utredning för att identifiera behov av undantag och hur ett juridiskt ramverk för regulatoriska sandlådor kan utformas. Det innebär att det inte går att ansöka om så kallade regulatoriska sandlådor för närvarande.

Här hittar du vår rapport: Ei R2023:03 Innovationscenter och regulatoriska sandlådor

Mer information

Här kan du se inspelningen från vårt lanseringsevent där vi berättar mer om vad vi kan bidra med.

Här hittar du vanliga frågor och svar om innovationscentret.