Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:41:27

Svensk lagstiftning - rörledningar

Det här är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna som rör rörledningar.


Lag

Lag inom området rörledningar

Lag om vissa rörledningar (1978:160 Länk till annan webbplats.)

Förordning

Förordning inom området rörledningar

Förordning om vissa rörledningar (1987:164 Länk till annan webbplats.)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL