Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2016

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2016 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Ei:s regeringsuppdrag 2016

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Ärendenummer: 2016-103215 Pdf, 172.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya regler för elnätsföretag inför perioden 2020-2023 - Ei R2017:07

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Uppdrag nätkoder  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10

Underlag inför beslut CACM artikel 9.2 om röstfördelning mellan NEMO:s i Sverige

Ärendenummer: 2016-100105 Pdf, 42.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Översyn av antagna nätkoder (kommissionsförordningar) för el

Ärendenummer: 2015-103898 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el - översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterande nationell lagstiftning - Ei R2016:13

Samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster

Ärendenummer:
2016-101879 Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer: 2015-103253

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet - Ei R 2016:15

Central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell

Ärendenummer: 2015-103116 Pdf, 246.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny modell för elmarknaden - Ei R2017:05

Analysera effekterna av en ökad andel variabel elproduktion i kraftsystemet

Ärendenummer: 2015-103897 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad andel variabel elproduktion - Ei R2016:14

Forum för smarta elnät

Ärendenummer: 2015-103899 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer: 2014-101608 Pdf, 357.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen - Ei R2016:05

Med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Pdf, 289.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422, 2014-101502

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 838 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2015-103837 Pdf, 591.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL