Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2016

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2016 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2016-103215PDF

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100545PDF

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100514PDF

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Uppdraget redovisas till Tillväxtverket.

Ärendenummer:
2015-103837PDF

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Underlag inför beslut CACM artikel 9.2 om röstfördelning mellan NEMO:s i Sverige

Ärendenummer:
2016-100105PDF

Översyn av antagna nätkoder för el

Ärendenummer:
2015-103898länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag om samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster

Ärendenummer:
2016-101879PDF

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemetPDF
Ärendenummer:
2015-103253, 2015-102900

Uppdrag om en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell

Ärendenummer:
2015-103116PDF

Uppdrag att analysera effekterna av en ökad andel variabel elproduktion i kraftsystemet

Ärendenummer:
2015-103897länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forum för smarta elnät

Diarienummer:
2015-103899länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer:
2014-101608PDF

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer:
2013-102054PDF
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422, 2014-101502

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL