Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-28 07:12:06

Regeringsuppdrag 2016

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2016 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Regleringsbrev 2016 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2016 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei:s regeringsuppdrag 2016

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Ärendenummer: 2016-103215 Pdf, 172.5 kB.

Nya regler för elnätsföretag inför perioden 2020-2023 - Ei R2017:07

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Uppdrag nätkoder  Länk till annan webbplats.Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10

Underlag inför beslut CACM artikel 9.2 om röstfördelning mellan NEMO:s i Sverige

Ärendenummer: 2016-100105 Pdf, 42.5 kB.

Översyn av antagna nätkoder (kommissionsförordningar) för el

Ärendenummer: 2015-103898 Länk till annan webbplats.

Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el - översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterande nationell lagstiftning - Ei R2016:13

Samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster

Ärendenummer:
2016-101879 Pdf, 107 kB.

Utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Pdf, 673 kB.
Ärendenummer: 2015-103253

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet - Ei R 2016:15

Central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell

Ärendenummer: 2015-103116 Pdf, 246.8 kB.

Ny modell för elmarknaden - Ei R2017:05

Analysera effekterna av en ökad andel variabel elproduktion i kraftsystemet

Ärendenummer: 2015-103897 Länk till annan webbplats.

Ökad andel variabel elproduktion - Ei R2016:14

Forum för smarta elnät

Ärendenummer: 2015-103899 Länk till annan webbplats.

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer: 2014-101608 Pdf, 357.7 kB.

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen - Ei R2016:05

Med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Pdf, 289.7 kB.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422, 2014-101502

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 838 kB.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2015-103837 Pdf, 591.3 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL