Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 12:32:52

Elhandelsavtal

Om det är första gången du ska teckna elhandelsavtal

Är du nyinflyttad kan du räkna med att få erbjudande och extrapriser på nya elavtal men var observant på att ditt avtal kan övergå i ett betydligt sämre avtal när den rabatterade perioden löper ut. Jämför därför olika elavtal innan du tecknar ett avtal. Däremot är det viktigt att du gör ett eget val, annars får du ett så kallat anvisat avtal vilket oftast är dyrare.

Läs mer om vad som gäller om du är nyinflyttad hos Konsumenternas energimarknadsbyrå. Länk till annan webbplats.

Om du redan har ett elhandelsavtal och vill byta

Börja med att kontrollera hur ditt nuvarande avtal ser ut. Det kan vara dyrt att byta elhandelsföretag om du har ett tidsbestämt elavtal (med exempelvis bindningstid) och bryter det i förtid. Är du osäker kan du kontakta din nuvarande elhandlare för att ta reda på vilken typ av avtal du har just nu.

Vilket elavtal ska jag välja?

Börja med att bestämma vilken avtalstyp du vill ha.

Vårt råd är att välja en avtalstyp som passar din ekonomi. Har du råd med tillfälliga prisuppgångar kan du välja ett avtal med rörligt pris där du även kan dra nytta av prisnedgångar. Har du små marginaler och vill veta vad elen kostar varje månad ska du välja ett avtal med fast pris.

Du kan också välja ehandelsföretag och elhandelsavtal på fler grunder än bara pris. Alla elhandelsföretag måste ange elens ursprung genom så kallad ursprungsmärkning så att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön.

Läs mer om olika avtalstyper

Om du har en egen anläggning som producerar el, till exempel solceller eller vindkraftverk och du producerar mer el än vad du själv kan använda, kan du sälja överskottet till ett elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. För att få så bra ersättning som möjligt bör du jämföra vad elhandelsföretagen erbjuder och teckna ett avtal för försäljning.

Här kan du läsa mer om mikroproduktion av el

Jämför elavtal och hitta det som passar dig bäst

När du valt avtalstyp ska du jämföra pris hos så många elhandelsföretag som möjligt. Ingen kan på förhand säga vilken avtalstyp som ger dig lägst elkostnad. Däremot kan du vara säker på att spara pengar genom att jämföra priser för samma typ av elavtal hos flera olika elhandelsföretag.

Läs mer här om Elpriskollen - Sveriges enda oberoende jämförelsesajt

Innan du väljer - kolla klagomålslistan

Innan du väljer kan du kolla om Konsumenternas energimarknadsbyrå har fått in klagomål på företaget. Det kan handla om om vilseledande marknadsföring, felaktig fakturering eller höga brytavgifter vid byte av elhandelsföretag (kallas även elhandlare). Listan uppdateras varje kvartal. De flesta företag har det inte kommit några klagomål på.

Klagomålsinformation hos Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Det är enkelt att byta elhandelsavtal

  1. Kontakta det elhandelsföretag (kallas även elhandlare) som du vill byta till. I de flesta fall räcker det med ett telefonsamtal eller att du tar kontakt via elhandelsföretagets webbplats.
  2. När du tecknat ett nytt elavtal kommer ditt nya elhandelsföretag informera ditt elnätsföretag om bytet.
  3. Elnätsföretaget läser av din elmätare. Sedan skickar elnätsföretaget mätarställningen till det gamla och det nya elhandelsföretaget.
  4. Elnätsföretaget meddelar det elhandelsföretag (kallas även elhandlare) som du hade tidigare att du har bytt elavtal.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har information om vad du bör tänka på när du ska välja elavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökning av antalet klagomål av oschyssta affärsmetoder

Ei har sett en ökning av antalet klagomål vad gäller olika typer av oschyssta affärsmetoder, till exempel elhandelsföretag som tillämpar oskäliga avtalsvillkor eller genomför byte av elhandelsföretag utan konsumentens godkännande. Det handlar om en handfull elhandelsföretag som drar på sig merparten av alla klagomål. I den här rapporten sammanfattar vi vad konsumentkontakterna om elmarknaden handlat om. Rapporten görs ungefär vartannat år.

Ei:s rapport Konsument på elmarknaden, klagomålsstatistik Ei R2023:14

Ei har arbetat med ett uppdrag att ta fram förslag till ändringar i ellagen (1997:857) i syfte att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden.

Ei:s rapport Oschyssta affärsmetoder Ei R2023:01

Har du frågor?

Besök gärna vårt konsumentforum. Länk till annan webbplats. Här hittar du fler frågor och svar från konsumenter och du kan ställa frågor till oss i forumet.

Förutom i vårt konsumentforum har vi ännu fler frågor och svar här på ei.se.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL