Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Regeringsuppdrag 2017

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2017 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Ei:s regeringsuppdrag 2017

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el

Ärendenummer: 2017-102463 Pdf, 180.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el - Ei R2018:06

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer: 2016-103210 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionskrav på elmätare - Ei R2017:08

Se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Ärendenummer: 2016-103215

Nya regler för elnätsföretagen inför peroden 2020-2023 - Ei R2017:07

Central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell

Ärendenummer: 2015-103116 Pdf, 246.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny modell för elmarknaden - Ei R2017:05

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Ärendenummer: 2014-100166 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10

Forum för smarta elnät

Ärendenummer: 2015-103899 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moderna beredskapsjobb 2017-2020

Ärendenummer: 2017-100059 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2016-103113 Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 838 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL