Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2017

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2017 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2017-102463PDF

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer:
2016-103210länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag att se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Ärendenummer:
2016-103215

Moderna beredskapsjobb 2017-2020. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2017-100059länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag om en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell

Ärendenummer:
2015-103116PDF

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Ärendenummer:
2014-100166länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Uppdraget redovisas till Tillväxtverket.

Ärendenummer:
2016-103113PDF

Forum för smarta elnät

Ärendenummer:
2015-103899länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100545PDF

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100514PDF

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL