Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 14:16:52

Redovisa ursprungs­märkningen

Här får du som elhandelsföretag vägledning i hur du redovisar ursprungsmärkningen.

Det är elleverantörens ansvar att ta fram underlag och genomföra de beräkningar som ligger till grund för redovisningen av ursprungsmärkningen av den egna sålda elen. Ei tillhandahåller uppgifter om residualmixen i början av juni varje år som elleverantörer kan använda vid beräkning av den egna energimixen.

Information om den sålda elens inverkan på miljön genom koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall ska avse miljöpåverkan vid produktionstillfället. Det innebär att vissa produktionsslag som vindkraft och solenergi kan redovisas med noll koldioxidutsläpp.

Exempel på energimix

Energimix

Residualmix 2021

MWh

Företagets sålda el

Förnybart

12,83 procent

5,00

12,51 procent

Kärnkraft

32,06 procent

12,17

30,41 procent

Fossilt

55,11 procent

12,83

32,08 procent

Ursprungsgarantier (UG) Vatten


6,00

15,00 procent

Ursprungsgarantier (UG) Vind


4,00

10,00 procent

Total såld el

100 procent

40

100 procent

Miljöpåverkan

Residualmix och UG

CO2 (g/kWh)

Kärnbränsleavfall (g/kWh)

Residualmix 2021

371,99

0,001126

Ursprungsgarantier (UG) Vind

0

0

Ursprungsgarantier (UG) Vatten

0

0

Beräkningsexempel:

Anta att en elhandlare har sålt totalt 40 000 kWh el under året som i nedanstående exempel.

Anta att 30 000 kWh säljs utifrån residualmixen det vill säga utan ursprungsgarantier, 6 000 kWh med ursprungsgarantier för vattenkraft och 4 000 kWh med ursprungsgarantier för vindkraft.

Elhandlarens koldioxidutsläpp av försåld el = (371,99 * 30 000 kWh + 0 * 10 000 kWh) / 40 000 kWh = 278,99 CO2/kWh.

Elhandlarens kärnbränsleavfall av försåld el = (0,001126 * 30 000 kWh + 0 * 10 000 kWh) / 40 000 kWh = 0,0008445 g/kWh

Så här kan redovisningen se ut

Använd gärna cirkeldiagram med olika färger eller mönster för ökad tillgänglighet. Undvik färgerna röd och grön eftersom personer som är färgblinda har svårt att skilja på dessa färgerna.

Exempel miljöpåverkan av försåld el 2021

Typ av utsläpp och avfall

g/kWh

Koldioxidutsläpp

278,99 g/kWh

Kärnbränsleavfall

0,0008445 g/kWh

Illustration som visar hur elhandelsföretagen kan redovisa ursprungsmärkningen. Illustrationens information finns även som text på webbsidan.

Informationen kan fördelas ytterligare

Så länge uppdelningen håller sig inom respektive del av cirkeldiagrammen till exempel så här:

Fossila energikällor

  • olja
  • naturgas
  • kol
  • torv
  • övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil)

Förnybara energikällor

  • vatten
  • vind och sol
  • avfall
  • biomassa
  • övrigt

Fullständig lista över vad som utgör förnybara energikällor finns i 3§ förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el Länk till annan webbplats. samt artikel 2 punkt 1 i förnybartdirektivet (EU) 2018/2001 Länk till annan webbplats..


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL