Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-07 05:29:55

Överlåta en nätkoncession för linje

Det är möjligt att överlåta en nätkoncession för linje eller en del av en nätkoncession för linje till ett annat elnätsföretag

För att en nätkoncession ska kunna överlåtas, måste man ansöka om det hos oss på Ei.

Ansök om överlåtelse

Ansökan som skickas in till Ei ska innehålla

  • ett ansökningsbrev som är undertecknat av båda elnätsföretagen
  • tydlig information om vilken nätkoncession för linje som ska överlåtas
  • information om till vilken redovisningsenhet koncessionen ska överlåtas
  • information om huruvida någon intäktsram behöver fördelas.

I de fall en del av nätkoncession för linje ska överlåtas, ska ansökan även innehålla information om vilken del som ska överlåtas. Med ansökan ska en karta bifogas där det framgår vilken del som ska överlåtas samt vilken del som ska vara kvar hos överlåtande elnätsföretag.

När mottagande elnätsföretag är nystartat

Om elnätsföretaget som ska ta över koncessionen är nystartat, behöver ansökan innehålla ytterligare information för att Ei ska kunna bedöma lämpligheten hos det nystartade elnätsföretaget. Följande behöver då bifogas:

  • En beredskapsbeskrivning.
  • En redogörelse för organisationens verksamhet.

Information om intäktsramen

När en överlåtelse sker, kan Ei behöva reglera den fastställda intäktsramen. Om så är fallet måste man som koncessionsinnehavare först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen.

Vid frågor om intäktsramar

Kontakta gärna Ei:s avdelning för nätreglering. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Överlåta nätkoncession för område

Det går också att överlåta en nätkoncession för område.

Läs om vad som gäller vid överlåtelse av nätkoncession för område.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL