Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:15:31

Överlåta en nätkoncession för linje

Ansökan om överlåtelse av nätkoncession för linje ska innehålla

 • ett ansökningsbrev som är undertecknat av båda nätföretagen
 • anledning till överlåtelsen
 • anläggningsnummer för den koncession eller de koncessioner som ska överlåtas
 • organisationsnummer och företagsnamn för det övertagande företaget
 • information om någon intäktsram berörs, tänk på att ni även kan behöva ansöka om fördelning av intäktsram. Mer information finns längre ner under rubriken Information om intäktsramen.
 • Ett nätföretag får inte bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Beskriv vilken verksamhet det övertagande nätföretaget har.

Om det är en del av en nätkoncession som ska överlåtas

Då ska ansökan även innehålla information om:

 • vilken del av nätkoncessionen som ansökan avser
 • vilken del av nätkoncessionen som blir kvar efter överlåtelsen
 • karta över nätkoncessionen som tydligt visar vilken del av nätkoncessionen som ska överlåtas

Om en nätkoncession ska överlåtas till ett företag som tidigare inte har några nätkoncessioner

Då ska även följande uppgifter finnas med i ansökan:

 • en redogörelse för organisationens verksamhet
 • en beredskapsbeskrivning
 • en redogörelse för vilken kompetens det finns inom företaget för att bedriva nätverksamhet. Redogörelsen behöver visa att företaget har erfarenhet och kunskap om ellagens bestämmelser och skyldigheter hos en koncessionsinnehavare. Finns inte kompetensen så bör ni beskriva hur ni säkerställer att kompetensen finns.
 • beskriv hur drift, underhåll, eldriftsansvar och beredskap för elnätet ska skötas. Det behöver finnas en plan för hur verksamheten går till. Ska drift och underhåll exempelvis skötas av någon annan aktör så bör det framgå vad avtalet innebär och vilka krav som ställs på underleverantören.

Den fastställda intäktsramen kan behöva regleras

När en överlåtelse sker, kan Ei behöva reglera den fastställda intäktsramen. Om så är fallet måste man som koncessionsinnehavare först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen.

Kontakta gärna Ei vid frågor gällande intäktsramar.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Det går också att överlåta en nätkoncession för område

Läs om vad som gäller vid överlåtelse av nätkoncession för område.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL