Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:41:12

Statistik och öppna data

Här har vi samlat Energimarknadsinspektionens (Ei) statistik. Du hittar statistik om el, naturgas, fjärrvärme och vår öppna data.

Vill du veta när vår statistik uppdateras?

Statistiken uppdateras

Datamängd

Tidpunkt

Avbrottsdata leveranssäkerhet

Årligen, vanligtvis i december

Elpriser historiska jämförpriser på avtal

En gång i månaden runt den 16:e - 18:e

Andel elavtal kunder per avtalstyp

Varannan månad runt den 23:e

Elnätsavgifter nätavgifter

Årligen, vanligtvis mars-april

Årsrapporter elnätsföretag ekonomiska uppgifter

Årligen, vanligtvis i oktober - november

Årsrapporter elnätsföretag tekniska uppgifter

Årligen, vanligtvis i oktober - november

Årsrapporter gasnätsföretag ekonomiska uppgifter

Årligen, vanligtvis i oktober - november

Årsrapporter gasnätsföretag tekniska uppgifter

Årligen, vanligtvis i oktober - november

Årsrapporter fjärrvärmeföretag ekonomiska uppgifter

Årligen, vanligtvis i oktober - november

Årsrapporter fjärrvärmeföretag tekniska uppgifter

Årligen, vanligtvis i oktober - november

Hjälp oss bli bättre

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår statistik. Vi vill gärna ha in synpunkter från dig som användare.

Lämna synpunkter så här

Beskriv så tydligt som möjligt vad som kan förbättras och skriv om vi får kontakta dig om vi vill veta mer. Du hittar våra kontaktuppgifter här nedan.

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL