Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:25:29

Konsument som riskerar avbruten gasöverföring

Konsumenter som riskerar att få gasöverföringen avbruten ska informeras enligt naturgaslagen. Socialnämnden ska också meddelas.

Här hittar du den informationstext (även kallad särskilt informationsformulär) som ska användas vid underrättelse till konsument och vilka uppgifter meddelande till socialnämnden ska innehålla.

Till konsument

Underrättelse till konsument vid bristande betalning av avgiften för överföring eller leverans av naturgas

Eftersom du inte har betalat avgiften för överföring eller leverans av naturgas i tid kan överföringen av din naturgas komma att stängas av. Enligt bestämmelser i naturgaslagen kan du hindra avstängningen genom att betala skulden inom tre veckor från det att du har fått del av detta meddelande.

Socialnämnden i din kommun kommer att få ett meddelande om den uteblivna betalningen.

Till socialnämnden

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få överföringen av naturgas avbruten

  • Gasnätföretagets/gasleverantörens namn, postadress och telefonnummer
  • Konsumentens namn och postadress
  • Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för att förhindra att överföringen av el avbryts
  • Gasnätföretaget/gasleverantörens plusgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att fastställa formulär för underrättelser

Konsumenter som riskerar att få gasöverföringen avbruten ska informeras enligt 8 kap. 6§ naturgaslagen (2005:403 Länk till annan webbplats.). Socialnämnden ska också meddelas.

Enligt 28§ naturgasförordningen (2006:1043 Länk till annan webbplats.) har Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att fastställa formulär (informationstext) för underrättelser till konsument och meddelande till socialnämnd.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL