Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 00:25:10

Träffa fler av våra medarbetare

Här kan du ta del av fler medarbetarberättelser från tidigare och nuvarande kollegor.